PUBLICATIES

Het doel van de VOK, vastgelegd in de verenigingsstatuten, is tweeledig. Ten eerste beoogt de vereniging de band die gedurende de opleiding aan, dan wel het verblijf in de Kweekschool tussen de kwekelingen is ontstaan, te versterken en zo mogelijk tot alle oud-kwekelingen uit te strekken. Daarnaast streeft de vereniging ernaar om de interesse bij de leden te onderhouden voor alle aangelegenheden en ontwikkelingen die betrekking hebben op de verschillende gebieden van onderwijs, genoten tijdens het verblijf op de Kweekschool voor de Zeevaart. Bij uitstek komen deze twee doelstellingen tot uitdrukking in de vele publicaties die in de periode 1917-2017 onder de verenigingsvlag zijn uitgebracht.

Ieder jaar verschijnt in februari een Jaarboekje. Daarnaast wordt in de maanden augustus en oktober de nieuwsbrief VOKabulaire uitgebracht. Deze uitgaven worden verzorgd door de VOK-Redactiecommissie, bestaande uit:

Fred Klop (1957; corrector)
Anneke Mäkel (1978; hoofdredacteur)
Kees Polderman (1965; webmaster)
Willem van Rooij (1963)
Hans de Ruiter (1966)
Joop Vermeulen (1949)
Klaas Wester (1970)

Bijdragen aan de VOKabulaire of het Jaarboekje zijn altijd welkom, de VOK-Redactie is bereikbaar via het contactformulier.