VERENIGING

De Vereeniging van Oud-Kweekelingen kent als doelstellingen:

• om de band die gedurende de opleiding aan, dan wel het verblijf in, de Kweekschool voor de Zeevaart tussen de kwekelingen is ontstaan, te versterken en zo mogelijk tot alle oud-kwekelingen uit te strekken;
• om interesse bij de leden te onderhouden voor alle aangelegenheden en ontwikkelingen die betrekking hebben op de verschillende gebieden van onderwijs genoten tijdens het verblijf op de Kweekschool voor de Zeevaart.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

• het houden van jaarlijkse reünies;
• het organiseren van bijzondere evenementen;
• het voorzien in informatieve publicaties en berichtgeving.

Het lidmaatschap van de VOK staat open:

• voor iedereen die een maritieme studie heeft gevolgd aan de Kweekschool voor de Zeevaart, dan wel
• voor iedereen die tijdens enigerlei studie voor de duur van tenminste één jaar was gehuisvest in het internaat van de Kweekschool voor de Zeevaart.

Belangstellenden die niet aan de lidmaatschapsvereisten voldoen kunnen zich aanmelden als donateur van de vereniging.