VOK-VOORJAARS­EVENEMENT

zaterdag 15 juni 2024: Vaartocht met het ms Delfshaven

Inleiding

Op 15 juni 2024 vindt een Voorjaarsevenement plaats, ditmaal in de vorm van een vaartocht met het ms Delfshaven. De Delfshaven is een voormalig betonningsvaartuig dat nu eigendom is van het Zeekadetkorps ‘Jacob van Heemskerck’ te Schiedam.

Programma

11.30-12.30: aankomst en inscheping; ontvangst met koffie/thee en koek. Het schip ligt aan de Westfrankelandsedijk 3a, 3115 HG te Schiedam achter zwembad Zuid. Bij het zwembad is ruime parkeergelegenheid (gratis).

12.30-15.30: vaartocht over de Nieuwe Waterweg en de havens van Rotterdam waarbij een lunch zal worden verstrekt.

15.30-16.30 uur napraten en ontscheping.

Aanmelding

Maximaal 50 leden en partners of introducés kunnen er meevaren op basis van de volgorde van aanmelding. Voor aanmelding kunt u gebruik maken van onderstaand formulier.
De sluitingsdatum van inschrijving is 1 mei 2024. Na die datum zal aan de aangemelde personen worden bevestigd of het evenement door kan gaan.

Betaling

Na bevestiging van de doorgang van deze vaartocht vragen wij u de betaling van € 30,- per persoon op een van de volgende rekeningen te voldoen:
ING IBAN: NL53 INGB 0000 0825 83 (BIC: INGB NL 2A)
of
ABN AMRO Bank IBAN: NL29 ABNA 0553 0237 13 ( BIC: ABNA NL 2A),  beide ten name van de Ver. van Oud-Kweekelingen. Graag vermelden: Voorjaarsevenement 2024. Na ontvangst van de betaling is uw aanmelding definitief.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de Evenementencommissie: Hans van Kerkhof (jvi 1965; hans_van_kerkhof@hotmail.com, tel. 06 1506 7832) of Bert Kamsteeg (jvi 1971; hakamsteeg@icloud.com, tel. 06 1693 3111).

Het voormalig betonningsvaartuig ms Delfshaven van het Zeekadetkorps ‘Jacob van Heemskerck’ te Schiedam

 

Let op: om onbekende reden was bij alle contactformulieren tussen 5 en 7 juli opeens de captcha-functionaliteit weggevallen (de formulieren werken dan niet). Hopelijk was dit een eenmalig probleem.

Aanmeldings-formulier VOK-Voorjaars-evenement 2024
Uw naam
Uw Jaar van intrede
Uw (mobiel) telefoonnummer
Aantal deelnemers (max. 2)
Eventuele opmerkingen