HET KWEEKSCHOOL­GEBOUW IN AFBEELDINGEN

“nothing is permanent but change”

Inleiding

Hieronder staan enkele bouwtekeningen van het oorspronkelijke, tweede Kweekschoolgebouw, zoals in 1877 ontworpen door de architecten W. Springer en J.L. Springer (geopend in 1880), en ook enkele foto’s – alle afkomstig van het Stadsarchief Gemeente Amsterdam – die het verschil laten zien tussen een oude en een nieuwere situatie binnen dit gebouw of binnen een uitbreiding daarvan. Tevens komen de veranderingen op het complex van de Kweekschool in beeld die plaats vonden na de sluiting van het internaat in het jaar 2000.

 

Afbeeldingen van situaties tussen 1877 en 1986

Ontwerptekening Kweekschool voor de Zeevaart 1877, doorsnede van het gebouw

 

Links plattegrond van de benedenverdieping en rechts plattegrond van de eerste verdieping

 

Links de kleine slaapzaal op de 2e verdieping, met scheepskisten (vóór 1914) en rechts dezelfde kleine slaapzaal met lockers (jaren 1960-1970)

 

Links de grote slaapzaal op 2e verdieping, met scheepskisten (na 1914) en rechts studentenkamer in het internaatsgebouw (na 1985)                  

 

Links de Reüniezaal (omstreeks 1915) en rechts de Recreatiezaal in het internaat (na 1985, in voormalige grote slaapzaal)

 

Links de eetzaal (omstreeks 1918) en rechts de eetzaal in het internaat (na 1985, boven de gymnastiekzaal, met het gevelbeeld ‘Kaatje’ aan de muur)

 

Links een klaslokaal, met omhoog getrokken voorwand (omstreeks 1914) en rechts een klaslokaal tijdens een les kaartpassen door 1e officier Kikkert (omstreeks 1960)

 

Het complex van de Kweekschool voor de Zeevaart in 1967

 

De renovatie en nieuwbouw van 1985

Maquette Kweekschool voor de Zeevaart (1983)

1. Hoofdingang Prins Hendrikkade

2. Poort naar binnenplaats met oefenschip Kaatje

3. Wooneenheden, 28 stuks (oorspronkelijk eetzaal, leslokalen, kleine slaapzaal en takelzolder)

4. Het voorzieningengebouw uit 1914 met het gymnastieklokaal op BG, nieuwe eetzaal op 1e, nieuwe recreatiezaal op 2e en nieuwe hobbykamer of bibliotheek op 3e verdieping

5/8. Wooneenheden, 48 totaal

9. Nieuwe plek voor het WO2 monument

10. Oude plek van het WO2 monument

11. Geen deel van de Kweekschool (in de zeventiger jaren waren hier kamers voor dameskwekelingen)

 

 

 

Nieuwbouw van 1985 met links de achterzijde van de Nieuwe Foeliestraat (nrs. 7 en 8 in maquette), en rechts de Foeliedwarsstraat  (nrs. 5 en 6 in maquette)

 

Tussen 1985 en 2000 heeft de Kweekschool voor de Zeevaart alleen nog een maritieme internaatsfunctie.

 

Ontwikkelingen na de sluiting van de Kweekschool voor de Zeevaart in 2000

Na de sluiting van de Kweekschool voor de Zeevaart in het jaar 2000 worden de internaatsgebouwen gebruikt voor algemene studentenhuisvesting. De Universiteit van Amsterdam heeft tot 2016 het voorzieningengebouw in gebruik. In 2017 verschijnt een concept plan voor uitbreiding van de studentenhuisvesting in de vorm van een kleine campus. Op de plaats van de afsluitmuur van de binnenplaats staat sinds 2023 de voorgevel van een nieuw gebouw, dat de naam ‘Kaatje’ heeft gekregen (2 op de tekening hieronder). Het heeft 34 wooneenheden voor studenten en maakt deel uit van de nog verder te ontwikkelen Prins Hendrik Campus. In 2024 zal de verbouwing van het voorzieningengebouw op de hoek van de Wijdegang en de Foeliedwarsstraat gereed zijn (3 op de tekening hieronder). Hierin worden 40 studio’s gerealiseerd, eveneens voor de huisvesting van studenten. De oplevering van de binnentuin zal naar verwachting in 2025 plaats vinden (5 op de tekening hieronder).

Links het plan van 2017 voor de ontwikkeling van de Prins Hendrik Campus 2021-2024 en rechts de voorgevels van Prins Hendrikkade 183 t/m 194, met op nr. 189 de artist’s impression van het gebouw ‘Kaatje

 

Links de voorgevel van het nieuwe gebouw ‘Kaatje‘ (Prins Hendrikkade 188) en rechts de achtergevel van het voorzieningengebouw aan de Foeliedwarsstraat
(Prins Hendrikkade 189B); direct rechts van het voorzieningengebouw is de ingang van de doodlopende steeg Wijdegang.

 

Links het gebouw ‘Kweekschool voor de Zeevaart‘, met rechts daarnaast het in 2023 opgeleverde gebouw ‘Kaatje