LIGPLAATS GEZOCHT!
De VOK-Roeiploeg zoekt met enige spoed een nieuwe ligplaats voor Kaatje in Amsterdam. Het liggeld van de huidige ligplaats te Nieuwendam drukt te zwaar op de begroting van de Roeiploeg en daarom zou zij graag uw suggesties voor een andere ligplaats ontvangen.
U kunt hiervoor het contactformulier gebruiken.


VOK-ROEIPLOEG

De VOK-Roeiploeg werd in 1990 opgericht, als antwoord van oud-kwekelingen op de gestaag toenemende populariteit van sloeproeiwedstrijden. In eerste instantie werd geroeid in een van de Koninklijke Marine geleende B2-sloep, maar al snel ontstonden plannen voor de bouw van een eigen sloep. Dat leidde ertoe dat in maart 1992 de VOK-sloep Kaatje, een 8-mans Kromhout Whaler, te water werd gelaten.
Met Kaatje zijn sindsdien vele wedstrijden geroeid, waaronder meermalen de Harlingen-Terschelling Roeirace, de Muiden-Pampus-Muiden Roeisloepenrace en vanzelfsprekend de Amsterdamse Grachtenrace. Ook aan buitenlandse roei-evenementen werd deelgenomen, zoals de Slag om Gent, de Great River Race in Londen, de Ocean to City Race te Cork en de roemruchte Vogalonga te Venetië (zie ook hieronder).
Om de voor deze wedstrijden noodzakelijke conditie en vaardigheden te onderhouden traint de Roeiploeg gedurende de periode maart-november in beginsel iedere zaterdag in Amsterdamse wateren.

Roeiers gezocht
De VOK-Roeiploeg heeft sinds haar oprichting een zelfstandig karakter binnen de vereniging. Ze kan altijd versterking gebruiken. Er worden roeiers van alle leeftijden gezocht voor het roeien in een team waar naast de sport ook gezelligheid en vriendschap hoog in het vaandel staan. Het lidmaatschap van de Roeiploeg staat open voor alle leden van de VOK. Door middel van het contactformulier kunt u uw belangstelling laten blijken.

Roeier aan de wal
Staat u sympathiek tegenover de Roeiploeg, maar mocht u om welke reden dan ook meer voelen voor een passief lidmaatschap, meldt u zich dan aan als ‘roeier aan de wal’. Met een jaarlijkse bijdrage laat u dan uw steun aan de Roeiploeg blijken en helpt u haar bij de financiering van het onderhoud van Kaatje.

Kaatjefonds
De sloep Kaatje is eigendom van de vereniging en in bruikleen gegeven aan de Roeiploeg die haar onderhoudt en bemant. De VOK is verantwoordelijk voor de vervangingsinvesteringen. Het Kaatjefonds is in het leven geroepen ter financiering van dergelijke investeringen.
Het Kaatjefonds wordt gevuld door incidentele verenigingsbijdragen en bijdragen van individuele leden. Mocht u een bijdrage willen leveren maak dan een bedrag over op een van de VOK-rekeningen onder vermelding van ‘bijdrage Kaatjefonds’.

DE ROEIPLOEG IN 2023 (door Klaas Wester, jvi 1970)
Na de winterstalling, waarin door meerdere Kaatje-roeiers het nodige onderhoud gepleegd werd, het plechtige afscheid van Floris Menting (jvi 1964), het jonge vaderschap van Wolfert Voet (jvi 1991) en de jaarvergadering in het gebouw van het Koninklijk College Zeemanshoop, werd Kaatje, juist voorzien van een vers laagje antifouling, begin maart wederom te water gelaten bij Jachthaven Twellegea, gelegen aan het Zijkanaal K te Nieuwendam. 
Op de vergadering werd besloten dat  Kaatje mee zou doen aan de 15e ‘Vechten op de Vecht’ op 1 april, wat direct noopte tot een paar stevige trainingen. De riemen voelden goed aan en onder strakke leiding van stuurman Patrick Schoonenberg (jvi 1974) werd de draad weer snel opgepakt. De woensdagavondploeg roeit immer om en nabij 12 kilometer, waarna in ‘Café ’t Sluisje’ een prettig evaluatiegesprek volgt. De zaterdagochtendploeg trakteert zichzelf halverwege de roeitocht op een kop koffie met een punt bij Café ‘Pleinzicht’.  

VECHTEN OP DE VECHT, 1 april 2023
In  2009 is begonnen met het organiseren van een rondje roeien op de Vecht in Weesp. Inmiddels na al die jaren bekend als dé start van het sloeproeiseizoen. De route, de start is gelukkig terug in de Kom van Weesp, de ruim 11 km over de slingerende Vecht en de diversiteit aan deelnemers, maakt het een heerlijke wedstrijd. Maar ook de drukte in de Kom, een veelkleurig schilderspalet van de bijna 100 sloepen, is vermeldenswaard.
Kaatje werd, zoals eerder bij races in de regio, tezamen met de Igor, een aluminium whaler van de woonbootbewoners van Zijkanaal K, gesleept door een scheepje van diezelfde woongroep. Een ijverige ambtenaar van RWS hield de sleep op het Amsterdam-Rijnkanaal stil. Controle! De schipper kon de sleepvergunning en zijn vaarbewijs slechts digitaal tonen, hetgeen niet als voldoende werd beoordeeld. Na het uitschrijven van een boete, mochten we wonderwel onze weg vervolgen met als voorwaarde dat voor de terugweg een andere oplossing gevonden diende te worden. Eenmaal in Weesp aangekomen, draaiden de bruggen niet! Een 1 april grap? Neen, de brugwachter was niet op de hoogte van het gebeuren en hield blijkbaar zaterdag siësta.

Uiteindelijk werd hij opgetrommeld, hetgeen evenwel de start van de dames en dientengevolge ook van de heren met ruim een half uur vertraagde. En toen begon het ook nog te regenen. Was Murphy vandaag weer bezig?  Frank Steen (jvi 1980) nuanceerde: ‘Slecht weer bestaat niet, wel slechte kleding.’

Wie zat vandaag waar in Kaatje? Op doft 1 Hans de Ruiter (jvi 1966) en Claudio Militello (jvi 1989); op doft 2 Steven Leffelaar (jvi 1980) en Frank Steen; op doft 3 Marcel Goddijn (jvi 1990) en Patrick Schoonenberg; op slag Artto Brakkee (jvi 1978) en Nick Margetson (jvi 1986); aan het roer de meest ervaren man van Kaatje, Joost van Kessel (jvi 1963). Voorwaar een compleet team van oud-kwekelingen. Het noopte Patrick tot de uitspraak: ‘Nu al trots ongeacht resultaat.’

Het wachten was op de terugkerende damessloepen, die eenmaal in de Kom van sekse wisselden(?). In de Kom werd even gebuurd bij Kaag Schuim en de Laura G. Met beide sloepen wordt wel bemanning uitgewisseld bij tekort aan roeiers. In de Laura G roeide vandaag oud-kwekeling Klaas Wester (jvi 1970), die ook vaak in Kaatje acte de préséance geeft. Voor de start (Kaatje had startnummer 119) gaven twee sloepen, waaronder de Laura G, een roeiersgroet (‘Riemen …op’) voor een zeer recent overleden aan de sloep verbonden persoon. Een indrukwekkende stilte in de Kom, gevolgd door applaus van deelnemers en publiek, begeleidde de groet. Kaatje bij de start. Met dank aan de regen helaas weinig uniforme kleding.

Dan de race. Even voor het sluisje werden we weggeschoten. Vijf kort, vaart maken en dan één kant laten lopen. Stuurboord in dit geval, want direct na de sluis ging het strak naar stuurboord. Altijd spektakel daar. Loopt het gesmeerd? Wordt er al een riem gekraakt? De meeste toeschouwers verzamelden zich daarom ook rond de sluis. Je kon de roeiers bijna aanraken. De Vecht is breed. Passeren, of liever je laten passeren, gaf met gentleman Joost aan het roer weinig problemen. Dat hebben we wel anders meegemaakt. In het vervolg van dit verhaal leer je een andere stuurman kennen. Van een gevecht konden we dit keer dus niet spreken. Niet met andere sloepen, maar misschien wel met onszelf. We trainen dan wel elke week zo’n 12 km, maar dit was om ’t echie. En dat is toch écht wel wat anders. Zo kronkelden we langs woonarken, herenhuizen en fortificaties naar het zogenaamde Ballastgat, waar na het ronden van een landtong de andere 5 tot 6 km op ons wachtten. De wind werkte de eerste kilometers flink tegen, maar hielp ons gelukkig weer bij een volgende kronkel. Aftellen mannen! De verkeersbrug, Fort Uitermeer, de woonboten, de molen …
En dan eindelijk de Lange Vechtbrug. Nog even aanzetten tot de Hydrograaf liet horen dat je de finish gepasseerd was. Welgeroeid mannen! De tijd? 1 uur 22 minuten.
Op de terugweg was een Amsterdamse havendienstboot zo vriendelijk ons naar huis te slepen. 

Bron foto’s: WeesperNieuws

RONDJE DE WOUDE, 29 april
Patrick Schooneveld en Ruud van Gorkum roeiden vandaag in de Laura G de twee rondjes rond het eiland De Woude nabij het Alkmaardermeer. Slechts 12 sloepen deden mee, dus we eindigden hoog. Ik haal dit rondje even aan daar ik eerder beloofde over een stuurman te schrijven. Het was een mooie roeitocht waarbij wij heus na inhalen van diverse sloepen een half rondje op kop lagen. Toen kwam de Igor en een paar snelle kuikensloepen. En toen kwam daar tijdens het 2e rondje een whaler opzetten. Waar kwam die in ene vandaan? Druk gespeculeer in de boot. We moesten en zouden haar voorblijven! Ondanks opzwepende oneliners van Ruud kwam ze gestaag opzetten. Enkele honderden meters voor de finish blindeerde de pont de halve doorvaart. Slechts één sloep kon passeren en daar kwam de ware stuurmanspirit boven bij Patrick. Bootsman Tarzan had hem ooit getemd, maar het vuur is niet gedoofd. We keken naar achter en zagen het gebeuren, maar Patrick hield zijn blik strak op de finish gericht en was even Oost-Indisch doof voor het geschreeuw schuin achter hem. Spektakel alom. Na de pont gaf hij ruimte waarna de beide whalers gezamenlijk over de eindstreep gingen. Patrick maakt vrienden, doch soms ook niet! Het werd gelukkig sportief opgenomen en we kregen geen maaiende riemen om de oren. Patrick en Ruud, bedankt namens de Laura G!

Onderwijl wordt er weer flink geroeid en gesocialized op beide dagen. Er liggen immers wedstrijden in het verschiet.
za 26 augustus:  Mestreechs Sjoenste, op de Maas bij Maastricht                                
za 7 oktober :  36e Amsterdamse Grachtenrace 
za/zo 4/5 november: 31e Muiden-Pampus-Muiden