LIGPLAATS GEZOCHT!
De VOK-Roeiploeg zoekt met enige spoed een nieuwe ligplaats voor Kaatje in Amsterdam. Het liggeld van de huidige ligplaats te Nieuwendam drukt te zwaar op de begroting van de Roeiploeg en daarom zou zij graag uw suggesties voor een andere ligplaats ontvangen.
U kunt hiervoor het contactformulier gebruiken.


VOK-ROEIPLOEG

De VOK-Roeiploeg werd in 1990 opgericht, als antwoord van oud-kwekelingen op de gestaag toenemende populariteit van sloeproeiwedstrijden. In eerste instantie werd geroeid in een van de Koninklijke Marine geleende B2-sloep, maar al snel ontstonden plannen voor de bouw van een eigen sloep. Dat leidde ertoe dat in maart 1992 de VOK-sloep Kaatje, een 8-mans Kromhout Whaler, te water werd gelaten.
Met Kaatje zijn sindsdien vele wedstrijden geroeid, waaronder meermalen de Harlingen-Terschelling Roeirace, de Muiden-Pampus-Muiden Roeisloepenrace en vanzelfsprekend de Amsterdamse Grachtenrace. Ook aan buitenlandse roei-evenementen werd deelgenomen, zoals de Slag om Gent, de Great River Race in Londen, de Ocean to City Race te Cork en de roemruchte Vogalonga te Venetië (zie ook hieronder).
Om de voor deze wedstrijden noodzakelijke conditie en vaardigheden te onderhouden traint de Roeiploeg gedurende de periode maart-november in beginsel iedere zaterdag in Amsterdamse wateren.

Roeiers gezocht
De VOK-Roeiploeg heeft sinds haar oprichting een zelfstandig karakter binnen de vereniging. Ze kan altijd versterking gebruiken. Er worden roeiers van alle leeftijden gezocht voor het roeien in een team waar naast de sport ook gezelligheid en vriendschap hoog in het vaandel staan. Het lidmaatschap van de Roeiploeg staat open voor alle leden van de VOK. Door middel van het contactformulier kunt u uw belangstelling laten blijken.

Roeier aan de wal
Staat u sympathiek tegenover de Roeiploeg, maar mocht u om welke reden dan ook meer voelen voor een passief lidmaatschap, meldt u zich dan aan als ‘roeier aan de wal’. Met een jaarlijkse bijdrage laat u dan uw steun aan de Roeiploeg blijken en helpt u haar bij de financiering van het onderhoud van Kaatje.

Kaatjefonds
De sloep Kaatje is eigendom van de vereniging en in bruikleen gegeven aan de Roeiploeg die haar onderhoudt en bemant. De VOK is verantwoordelijk voor de vervangingsinvesteringen. Het Kaatjefonds is in het leven geroepen ter financiering van dergelijke investeringen.
Het Kaatjefonds wordt gevuld door incidentele verenigingsbijdragen en bijdragen van individuele leden. Mocht u een bijdrage willen leveren maak dan een bedrag over op een van de VOK-rekeningen onder vermelding van ‘bijdrage Kaatjefonds’.

DE ROEIPLOEG IN 2023 (door Klaas Wester, jvi 1970)
Het jaar 2023 ging voortvarend of beter gezegd voortroeiend  van start. In maart proefde Kaatje het sop van Zijkanaal K weer en na enkele trainingsrondes werd in gestrekte slag het 11 km lange ‘Gevecht op de Vecht’ geroeid (zie verslag VOKabulaire nr. 76).
Met trots konden we toen verhalen dat in Weesp Kaatje bemand werd met 8 oud-kwekelingen. Bij latere gelegenheden dit jaar zou dat helaas niet lukken. Kaatje telt 31 leden, maar het aantal actieve roeiers slinkt, hetgeen noopt tot het inpassen van enkele gastroeiers teneinde tot een minimumaantal roeiers te komen op de woensdagavondtrainingen en een volle boot te realiseren tijdens de wedstrijden. Helaas blijft Kaatje om eerdergenoemde reden op de zaterdagen ongeroeid op de ligplaats bij Twellegea. Tijdens de laatste vergadering in november stond dit punt uiteraard op de agenda. Het leidde tot commotie en ook wel emotie. Vaststond dat Kaatje in de vaart moet blijven. Als dat niet onder het motto ‘van en door kwekelingen’ lukt, dan wanneer nodig, met aanvulling uit de Laura G van het Loodswezen en/of de Piet Haverkamp van Vosmoga, sloepen van verwante verenigingen. En zo kan en zal Kaatje onze vlag blijven vertonen door den lande.

Na Weesp ging Maastricht wegens organisatorische problemen hunnerzijds niet door (zie VOKabulaire nr. 77), maar werden de Grachtenrace en de 3 rondjes Muiden-Pampus-Muiden met verve geroeid. Nick Margetson (jvi 1986) schreef hiervan een verslag voor het Jaarboekje 2022-2023..

Naast de trainingen en de wedstrijden kwam de Roeiploeg bijeen bij de intens verzorgde housewarmingparty van Nick Margetson in Huizen (zie Vokabulaire nr.77) en de al eerdergenoemde jaarvergadering op 25 november, gehouden in het gebouw van Zeemanshoop nabij de Munttoren. Bij de vergadering werd met instemming de mededeling van de penningmeester Steven Leffelaar (jvi 1980) begroet dat de contributie gelijk blijft en Kaatje nog een jaar bij jachthaven Twellegea kan liggen. Niet onvermeld mag blijven dat Hans de Ruiter (jvi 1966) door voorzitter Ronald van Ulsen (jvi 1956) met woorden van lof werd uitgezwaaid na zijn 20-jarige inzet als secretaris van het Kaatjebestuur. Na de vergadering sloten we, met omlijsting, de dag en ook dit roeiseizoen af in de stemmige restauratie 1e klas van het CS.

Kaatje ligt inmiddels op haar vaste winterstek in de loods van Jaap van Driel, waar ze de komende maanden wederom in topconditie gebracht zal worden om er, in het volgende roeiseizoen tijdens de trainingen op de woensdagavonden en de zaterdagen, alsmede de wedstrijden, volop tegenaan te kunnen gaan. Fier zal haar vlag wapperen.

Foto’s: Nick Margetson (jvi 1986)