LITERATUUR OVER DE KWEEKSCHOOL VOOR DE ZEEVAART

De Kweekschool voor de Zeevaart en de stuurmanskunst 1785 -1935
J.C.M. Warnsinck
Gedenkboek ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Kweekschool voor de Zeevaart in 1935.

Tot een rechtschapen en kloek zeeman toe te rusten
G.J.A. Raven, G.M.W. Acda, H.E. Kuipers, N.D.B. Habermehl, Ph. M. Bosscher
Gedenkboek ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Kweekschool voor de Zeevaart in 1985.

Ter navolging; maritieme kunst en curiosa uit de Kweekschool voor de Zeevaart
R.B. Prud’homme van Reine, H.J.A. Dessens, W.F.J. Mörzer Bruyns en J.P. Puype
Jaarboek 1992 van de Vereniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum en Rijksmuseum Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam.

Wereldwijd Wereldwijs; Mare Liberum 1945-1995
L. Poelstra, R.A. Hoogstraate, S. de Vos, C. Wiekart (redactie)
Jubileumboek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de kwekelingenvereniging Mare Liberum in 1995

Kaatje; de redding, de renovatie en het gebruik van een historisch oefenscheepje
P. Brantjes, M. de Jong, F. Loomeijer en H. Wever
Uitgave van de Enkhuizer Zeevaartschool, 2002

En gy, o lieve kweekelingen!
K. Polderman, J.C.C. de Ruiter (samenstellers)
Jubileumboek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Vereeniging van Oud-Kweekelingen in 2017.