OVERIGE VOK-PUBLICATIES

In de loop der jaren is onder VOK-vlag een aantal publicaties uitgegeven. Zo werd in 1949 ter gelegenheid van de onthulling van het monument ter nagedachtenis aan tijdens WO II gevallen oud-kwekelingen het boekwerkje ‘In Memoriam’ uitgebracht. Daarin werd een uitgebreide beschrijving van het monument – inclusief de namen en een korte beschrijving van gevallen oud-kwekelingen – en een verslag van de onthullingsplechtigheid opgenomen. In 1988 verscheen een herziene versie van dit boekwerkje.

Een bijzondere VOK-uitgave verscheen in het jaar 2000 in de vorm van het boekwerk ‘Belevenissen van oud-kwekelingen van de Kweekschool voor de Zeevaart varende in de Tweede Wereldoorlog’. Het boek bevatte een ruim aantal interviews met en verslagen van oud-kwekelingen over hun ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Ook jubileumvieringen vormden aanleiding voor een publicatie. Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan in 1992 werd een jubileumboekje uitgegeven met naast een kort overzicht van 75 jaar VOK-geschiedenis een verslag van het jubileumfeest. Ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan in 2007 verscheen opnieuw een jubileumboekje, dat naast een geschiedschrijving van 90 jaar VOK en van 55 jaar Mare Liberum een overzicht van in het verenigingsarchief opgenomen documenten omvatte. Het eeuwfeest van de vereniging in 2017 werd opgeluisterd met een rijk geïllustreerd jubileumboek dat zowel 100 jaar VOK-geschiedenis als de geschiedenis van de Kweekschool besloeg.

In Memoriam – De oud-kwekelingen van de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam gevallen voor het vaderland 1939-1945
S.J. Graaf van Limburg Stirum,1949; bewerkt door W.A. Hage, 1988; een herziene uitgave verscheen in 2020, zie hier.

Driekwart eeuw wel en wee; 75 jaar Vereeniging van Oud-Kweekelingen van de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam 1917-1992
W.A. Hage
Jubileumboek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de VOK in 1992

Belevenissen van oud-kwekelingen van de Kweekschool voor de Zeevaart varende in de Tweede Wereldoorlog
J.C. Nelisse, D. Roggeveen, J. Tonkens (samenstellers)

Negentig jaar Vereeniging van Oud-Kweekelingen van de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam 1917-2007
N.D.B. Habermehl
Jubileumboek ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de VOK in 2007

En gy, o lieve kweekelingen!
K. Polderman, J.C.C. de Ruiter (samenstellers)
Jubileumboek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de VOK in 2017.