BESTUUR  EN CONTACT­GEGEVENS

Bestuur

Voorzitter: S.A. Leffelaar (jvi 1980)
Secretaris: M.E. Jacques (jvi 1982)
Penningmeester: D. Burggraaff (jvi 1978)
Leden: M.W. Zier (jvi 1968; vicevoorzitter en ledenadministratie), mevr. A. Mäkel (jvi 1978) en H.L. Lip (jvi 1992)

Ereleden

J.J. Ruygrok, oud-voorzitter VOK (jvi 1951)
W.G. Koper, oud-secretaris en oud-voorzitter VOK (jvi 1959); (hij overleed op 20 juni 2024)
K. Polderman, oud-voorzitter VOK (jvi 1965); (hij overleed op 15 juni 2024)
J.C.C. de Ruiter, oud-hoofdredacteur VOK (jvi 1966)

Secretariaat

Burgemeester Grothestraat 22A
3761 CM Soest
tel 035 6027979
e-mail secretaris@vok.nl

Financiële administratie

Harmoniehof 13
1507 TX Zaandam
tel 075 670 1607
e-mail penningmeester@vok.nl

Bankrekeningen

ING IBAN: NL53 INGB 0000 0825 83  (BIC: INGB NL2A)
ABNAMRO IBAN: NL29 ABNA 0553 0237 13 (BIC: ABNA NL2A)
NB Bij betalingen niet de afkorting ‘VOK’ gebruiken, dit wordt door de bankcomputer niet als naam herkend. U kunt wel volstaan met ‘Ver. van Oud-Kweekelingen’.

Kamer van Koophandel

De VOK is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 40532337

Evenementencommissie

J.H. van Kerkhof (jvi 1965)
H.A. Kamsteeg (jvi 1971).

Correspondenten

Binnen de VOK zijn enige correspondenten aangesteld die in hun regio een bijdrage leveren aan het inhoud geven van de doelstellingen van de vereniging, bijvoorbeeld door het organiseren van regionale VOK-bijeenkomsten. Ook kan het bestuur een beroep doen op de correspondenten ter vertegenwoordiging van de VOK bij jubileren of overlijden van een lid in de betreffende regio.
De correspondenten in binnen- en buitenland zijn:

Noord-Holland-Noord
R.A.G. van Ulsen (jvi 1956)
Berkenlaan 44,
1702 LG  Heerhugowaard
tel 072 571 1057

Duitsland
J.M. Huisman (jvi 1968)
Waldfriedenweg 19
D 21227 Bendestorf, BRD
tel +49 4183 775 299

Verenigde Staten en Canada
H.J. Noordanus (jvi 1972)
1872 Champion Circle, Virginia Beach,
VA 234569, USA
tel +1 757 301 9588