LET OP!
IN VERBAND MET DE CORONAMAATREGELEN ZAL DE WETTELIJK VEREISTE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2019-2020 ‘SCHRIFTELIJK’ WORDEN AFGEHANDELD. U KUNT UW STEM TOT UITERLIJK 1 FEBRUARI 2021 UITBRENGEN.
ZIE HIER VOOR AGENDA EN STEMFORMULIER
ZIE VOOR DE ALV-STUKKEN HET VOK-JAARBOEKJE 2019-2020


Welkom op de website van de Vereeniging van Oud-Kweekelingen van de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam (VOK).

De VOK is sinds 1917 de vereniging van oud-kwekelingen, d.w.z. oud-leerlingen van de Kweekschool voor de Zeevaart en zij die ten minste één jaar in het internaat van de Kweekschool voor de Zeevaart gehuisvest zijn geweest.

Voor een contributie van slechts € 22 per jaar kunnen alle oud-kwekelingen lid worden van de VOK. Het lidmaatschap biedt de volgende voorrechten:
toezending van het VOK-Jaarboekje en de periodieke nieuwsbrief VOKabulaire
uitnodiging tot deelname aan de jaarlijkse reünie en overige in VOK-verband georganiseerde activiteiten
stemrecht in de jaarlijkse algemene ledenvergaderingen

Nieuwe leden ontvangen voorts het in 2017 ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de VOK uitgegeven jubileumboek

Voor nadere informatie: zie onder lidmaatschap.