Welkom bij de VOK!

Welkom op de website van de Vereeniging van Oud-Kweekelingen van de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam (VOK). De VOK is sinds 1917 de vereniging van oud-kwekelingen, d.w.z. oud-leerlingen van de Kweekschool voor de Zeevaart en zij die ten minste één jaar in het internaat van de Kweekschool voor de Zeevaart gehuisvest zijn geweest.

Voor een contributie van slechts € 22 per jaar kunnen alle oud-kwekelingen lid worden van de VOK. Het lidmaatschap biedt de volgende voorrechten:

• toezending van het VOK-Jaarboekje en de periodieke nieuwsbrief VOKabulaire;
• uitnodiging tot deelname aan de jaarlijkse reünie en overige in VOK-verband georganiseerde activiteiten;
• stemrecht in de jaarlijkse algemene ledenvergaderingen.

Nieuwe leden ontvangen voorts het in 2017 ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de VOK uitgegeven jubileumboek

Voor nadere informatie: zie de pagina’s Vereniging en  Lidmaatschap. De VOK-evenementen van dit jaar vindt u op de pagina Activiteitenagenda.