JAARBOEKJE

Jaarboekje 1920

Ieder voorjaar verschijnt het VOK-Jaarboekje. Vanaf het eerste Jaarboekje, verschenen in 1920, omvat dit een combinatie van persoonlijke herinneringen aan de Kweekschooltijd, verslagen van verenigingsactiviteiten (waaronder de notulen van de jaarlijkse ledenvergaderingen), en artikelen die betrekking hebben op de zeemanspraktijk en maritieme aangelegenheden in de meest brede zin.
Met enige uitzonderingen gedurende de jaren twintig en tijdens de Tweede Wereldoorlog is het Jaarboekje sinds 1920 ieder verenigingsjaar uitgebracht, en is gaandeweg in omvang en inhoudelijke kwaliteit gegroeid.
Sinds de jaren dertig wordt de ledenlijst in het Jaarboekje opgenomen. Het Jaarboekje verschijnt afwisselend met een omslag in de kleuren rood, wit, blauw en oranje.

 

Het VOK-Jaarboekje 2021-2022 verschijnt begin april 2023. Het omvat weer een rijk geschakeerde bundeling van verenigingsinformatie, verslagen, herinneringen en aansprekende artikelen. Een greep uit de inhoud:

In Memoriam erelid jhr. mr. Jan Pieter Eduard Teding van Berkhout
Van de voorzitter
Van de redactie
Agenda 2023
Verenigingsinformatie
Herdenkingen 2022
Verslag voordracht reünie 17 december 2022
Notulen Algemene Ledenvergadering van 17 december 2022
Jaarverslagen secretaris en penningmeester 2021-2022
VOK-WhatsAppgroep
Van de Roeiploeg
Een nog steeds levend monument (2)
In Memoriam – tweede aanvullende lijst (2022)
Johan Hommels (jvi 1933)
Zes en twintig jaar zeemansleven in de Indische Archipel
Het goud in mijn beurs in plaats van op de rok
Herman van Wagtendonk (jvi 1916)
FPSO Anna Nery
Viceadmiraal jhr. J.H. van Kinsbergen
Reünie in VOC-stijl
De verdwijning van Amelia Earhart
Hoe het redden van schipbreukelingen herinneringen oproept
Hulp aan zeiljacht Prodent tijdens Nedlloyd Spice Race 1980
mv Hornestrand – een explosieve berging
Dolf Kruger (jvi 1942) – een geëngageerd fotograaf
‘Kaatje’ herrijst aan de Prins Hendrikkade
Een tijdreis door China
Bakslijst VOK-reünie 17 december 2022
Lijst van leden, voorstanders en donateurs per 1 februari 2023