JAARBOEKJE

Jaarboekje 1920

Ieder voorjaar verschijnt het VOK-Jaarboekje. Vanaf het eerste Jaarboekje, verschenen in 1920, omvat dit een combinatie van persoonlijke herinneringen aan de Kweekschooltijd, verslagen van verenigingsactiviteiten (waaronder de notulen van de jaarlijkse ledenvergaderingen), en artikelen die betrekking hebben op de zeemanspraktijk en maritieme aangelegenheden in de meest brede zin.
Met enige uitzonderingen gedurende de jaren twintig en tijdens de Tweede Wereldoorlog is het Jaarboekje sinds 1920 ieder verenigingsjaar uitgebracht, en is gaandeweg in omvang en inhoudelijke kwaliteit gegroeid.
Sinds de jaren dertig wordt de ledenlijst in het Jaarboekje opgenomen. Het Jaarboekje verschijnt afwisselend met een omslag in de kleuren rood, wit, blauw en oranje.

Het VOK-Jaarboekje 2019-2020 is medio december 2020 aan leden, voorstanders en donateurs toegezonden. Het omvat weer een rijk geschakeerde bundeling van verenigingsinformatie, verslagen, herinneringen en aansprekende artikelen. Zie hieronder de inhoudsopgave van het Jaarboekje 2019-2020.
Het toegezonden Jaarboekje 2019-2020 ging – mede in het kader van de viering van 75 jaar bevrijding – vergezeld van een tweede herziene versie van het boekwerkje In Memoriam. Zie daarover ook hier.

Inhoud VOK-Jaarboekje 2019-2020:
In Memoriam Co Nelisse (jvi 1956) – Kees Polderman
Van de voorzitter – Wil Koper
Pro-forma-agenda ALV 2019-2020
Van de Redactie – Hans de Ruiter
Agenda 2021
Verenigingsinformatie
Verenigingsnieuws
Jubilarissen
Uitslag ledenenquête
Voorgesteld bestuurslid
Jaarverslag secretaris 2019-2020
Jaarverslag penningmeester 2019-2020
Begroting verenigingsjaar 2020-2021
Balans per 31 juli 2020
Van de Roeiploeg
Het was de zee die hen trok – Gert Schoppert, Frits Brugmans en Charley Besselink
De Kweekschool voor de Zeevaart in lockdown – Kees Polderman
Kerstavond op zee – Elbert Bosma
Kaatje’s gevecht op de Vecht – Klaas Wester
VOK-Motortoertocht 2020 – Marcel Goddijn
Andreas van Braam Houckgeest 1800-1873 (jvi 1814) – Willem van Rooij
Mijn eerste reis – Don Dijkstra
Schilderijenexpositie ‘Naar zee’ – Cor Oudendijk
Verslag van de wereldreis met het cruiseschip Columbus – Sip Wiebenga
Het coronavirus legt de HAL-vloot stil – Albert Schoonderbeek
Oud-kwekeling Engel Douwes (jvi 1800), vader van Multatuli – Kees Polderman
Ledenlijst per 1 november 2020
Voorstanders en donateurs
Colofon