VOK JAARBOEKJE

 

Jaarboekje 1920

Inleiding en eerste Jaarboekje van 1920

Ieder voorjaar verschijnt het VOK Jaarboekje. Het eerste Jaarboekje verschenen in 1920. De jaarboekjes bevatten een combinatie van persoonlijke herinneringen aan de Kweekschooltijd, verslagen van verenigingsactiviteiten (waaronder de notulen van de jaarlijkse ledenvergaderingen), en artikelen die betrekking hebben op de zeemanspraktijk en maritieme aangelegenheden in de meest brede zin.
Met enige uitzonderingen gedurende de jaren twintig en tijdens de Tweede Wereldoorlog is het Jaarboekje sinds 1920 ieder verenigingsjaar uitgebracht, en is gaandeweg in omvang en inhoudelijke kwaliteit gegroeid.
Sinds de jaren dertig wordt de ledenlijst in het Jaarboekje opgenomen. Het Jaarboekje verschijnt afwisselend met een omslag in de kleuren rood, wit, blauw en oranje.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarboekje 2022 – 2023

Jaarboekje 2022 – 2023

Het Jaarboekje 2022 – 2023 is medio maart 2024 verschenen. Het telt zo’n 140 pagina’s en kent weer een zeer gevarieerde inhoud. Natuurlijk zijn daar de vaste onderdelen als de notulen van de Algemene Ledenvergadering, de jaarverslagen van secretaris en penningmeester, de agenda voor het komende verenigingsjaar, de bakslijst van de reünie en een verslag van de gehouden voordracht, de ledenlijst en allerhande overige verenigingsinformatie. Maar daarnaast ook weer een flink aantal boeiende artikelen, verslagen van de VOK-Roeiploeg, een interview met een oud-kwekeling en een boekbespreking. En dat alles rijk geïllustreerd met beelden uit heden en verleden. Wij wensen u veel leesplezier!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud van het laatste Jaarboekje (2022 – 2023)

Hieronder staat de inhoudsopgave van het Jaarboekje 2022/2023:

• Van de voorzitter
• Van de redactie
• Agenda 2024
• Verenigingsinformatie
• Herdenkingen 2023
• Verslag voordracht reünie 16 december 2023
• Notulen Algemene Ledenvergadering van 16 december 2023
• Jaarverslagen secretaris en penningmeester 2022-2023
• Begroting verenigingsjaar 2023-2024
• Balans 31 juli 2023
• Van de Roeiploeg
• Instructies VOK Whatsappgroep
• Hard stuurboord
• Kaatje bij de sluis
Kweekelingen, wordt oud-kweekelingen!!
• Bezoek Zeekadetkorps Schiedam
• Voormiddagwacht
• Ab Kelder overleden
• Richtingaanwijzers op zee
• Amsterdamse Grachtenrace en Muiden-Pampus-Muiden
• Interview met Frans Reijse (jvi 1967)
• Minister Harbers op werkbezoek bij het Koninklijk College Zeemanshoop
• Deugdzaamheid der stoffagie
• Veiligheid en beveiliging op zee
• Boeken voor u
• Bakslijst VOK reünie 16 december 2022
• Ledenlijst per 1 februari 2024
• Voorstanders en donateurs
• Colofon