JAARBOEKJE

Jaarboekje 1920

Ieder voorjaar verschijnt het VOK-Jaarboekje. Vanaf het eerste Jaarboekje, verschenen in 1920, omvat dit een combinatie van persoonlijke herinneringen aan de Kweekschooltijd, verslagen van verenigingsactiviteiten (waaronder de notulen van de jaarlijkse ledenvergaderingen), en artikelen die betrekking hebben op de zeemanspraktijk en maritieme aangelegenheden in de meest brede zin.
Met enige uitzonderingen gedurende de jaren twintig en tijdens de Tweede Wereldoorlog is het Jaarboekje sinds 1920 ieder verenigingsjaar uitgebracht, en is gaandeweg in omvang en inhoudelijke kwaliteit gegroeid.
Sinds de jaren dertig wordt de ledenlijst in het Jaarboekje opgenomen. Het Jaarboekje verschijnt afwisselend met een omslag in de kleuren rood, wit, blauw en oranje.

Het VOK-Jaarboekje 2020-2021 is medio maart 2022 verschenen. Het omvat weer een rijk geschakeerde bundeling van verenigingsinformatie, verslagen, herinneringen en aansprekende artikelen. Zie hieronder de inhoudsopgave.

Inhoud VOK-Jaarboekje 2020-2021:
Van de voorzitter – Steven Leffelaar
Van de Redactie – Hans de Ruiter
Agenda 2022
In memoriam Dik Roggeveen (jvi 1942) – Jaap Ruigrok
In memoriam Robert G. Ort (jvi 1954) – Huib Ort
Verenigingsinformatie
Herdenkingen 2021
Verslag pro-formajaarvergadering 2021-2022
Jaarverslag secretaris 2020-2021
Jaarverslag penningmeester 2020-2021
Begroting verenigingsjaar 2021-2022
Balans per 31 juli 2021
Van de Roeiploeg – Hans de Ruiter
10e VOK-Autotoertocht – Rudy Kleintjes
Eenmansreünie jaar van intrede 1951 – Ben de Nijs
Heimwee – de zeereis van Gerrit Bakker – Kees Hindriks
De berging en afwikkeling van de Sun HerosKlaas Reinigert
Een brief van vader – Jeroen van der Ende
Een oud-kwekeling op glad ijs – Kees Polderman
Het sjorren van containers: oplossingen en uitdagingen – Hans Huisman
Those magnificent men in their flying machines – Kees Polderman
Zo is ’t gekomen – Elbert Bosma
Een megaramp voorkomen – Cor Oudendijk
Een kweekschoolbijbeltje – Hans de Ruiter
Het Oosterdok – Willem van Rooij
Van kampeerreis tot rampkonvooi – Kees Polderman
Schipbreuk van de SophoclesHarry Sillevis
Ledenlijst per 1 februari 2022
Voorstanders en donateurs
Colofon