JAARBOEKJE

Jaarboekje 1920

Ieder voorjaar verschijnt het VOK-Jaarboekje. Vanaf het eerste Jaarboekje, verschenen in 1920, omvat dit een combinatie van persoonlijke herinneringen aan de Kweekschooltijd, verslagen van verenigingsactiviteiten (waaronder de notulen van de jaarlijkse ledenvergaderingen), en artikelen die betrekking hebben op de zeemanspraktijk en maritieme aangelegenheden in de meest brede zin.
Met enige uitzonderingen gedurende de jaren twintig en tijdens de Tweede Wereldoorlog is het Jaarboekje sinds 1920 ieder verenigingsjaar uitgebracht, en is gaandeweg in omvang en inhoudelijke kwaliteit gegroeid.
Sinds de jaren dertig wordt de ledenlijst in het Jaarboekje opgenomen. Het Jaarboekje verschijnt afwisselend met een omslag in de kleuren rood, wit, blauw en oranje.

Honderd jaar na het verschijnen van het eerste Jaarboekje is het VOK-Jaarboekje 2018-2019 begin maart 2020 aan leden, voorstanders en donateurs toegezonden. Het omvat weer een rijk geschakeerde bundeling van verenigingsinformatie, verslagen, herinneringen en aansprekende artikelen. Zie hieronder de inhoudsopgave van het Jaarboekje 2018-2019.
De VOK-Redactiecommissie wenst u veel leesplezier!

Inhoud VOK-Jaarboekje 2018-2019:
Van de voorzitter – Wil Koper
Van de Redactie – Hans de Ruiter
Agenda 2020
Verenigingsinformatie
Herdenkingen 2019
Verslag voordracht reünie 14 december 2019 – Frans Veenstra
Verslag Algemene Ledenvergadering van 14 december 2019
Jaarverslag secretaris 2018-2019
Jaarverslag penningmeester 2018-2019
Begroting verenigingsjaar 2019-2020
Balans per 31 juli 2019
De Stuurman, een gedicht – Aert-Jan Martijn
VOK-website 2019 – Kees Polderman
De Roeiploeg in 2019
Kikarowrondje Nederland – Albert Vuil
Reünie jvi 1964 in Amsterdam – Henk van Willigenburg
Gelezen voor u – Anneke Mäkel
Schuilkerk ‘De Pool’ – Poort des Hemels – Kees Polderman
Een oversteek met perikelen – Peter Lok
Een prima schip – Joop Vermeulen
Wat een los draadje al niet kan aanrichten – Klaas Winters
‘Beeldenstormen’ – Willem van Rooij
College Zeemanshoop springlevend – Henk van Willigenburg en Bert van Leersum
Een Instructiereis met het ms Prinses Juliana in 1964 – Ronald de Jong
Na 5 jaar afscheid van het beroep Noordzeeloods – Bert Bolhuis
Scheepspraat II – Fred Klop
Mevrouw Truus Wijsmuller-Meijer, IJmuiden, 14 mei 1940 – Cor Oudendijk
Eruptieve Uitstapjes – Kees Polderman
Bezoek aan de Moscow MaerskHans de Ruiter
Kaatje-bulletin 2020 – Enkhuizer Zeevaartschool
Theodoor H.R.L. Voorstad (jvi 1917) – Hans de Ruiter
Bakslijst reünie 14 december 2019
Ledenlijst per 1 februari 2020
Voorstanders en donateurs
Colofon