NIEUWS

Inleiding

Verwijzingen naar deze Nieuwspagina – voor het belangrijkste laatste nieuws – zijn opgenomen in de rechter zijbalk van de Welkom-pagina.

Deze Nieuwspagina is onderverdeeld in drie delen:

• laatste VOK-nieuws;
• overige VOK-informatie;
• interessante informatie op andere websites.

Achter elke nieuwsberichtkop staat de plaatsings- of bijwerkingsdatum van dat bericht.

 


Laatste VOK-nieuws

In memoriam Kees Polderman | 28-06-2024

Pas afgelopen week hoorden we het droevige bericht dat ons erelid Kees Polderman op 15 juni is overleden en in besloten kring is gecremeerd. Hij is 76 jaar geworden.

Kees is in 1980 lid geworden van onze vereniging. Vanaf 2006 was hij onze voorzitter. Mijlpalen onder zijn voorzitterschap waren het 100-jarig jubileum van de vereniging en de realisatie van een tweede, professionele versie van onze website, die hij tot aan zijn dood voor ons heeft beheerd.

Hij schreef veel: zijn publicaties in de VOKabulaire en in ons jaarboekje zijn er teveel om op te noemen.

In 2017, bij zijn afscheid  als voorzitter, is Kees erelid van de vereniging geworden. Na zijn voorzitterschap bleef Kees niet stilzitten. Hij ging onvermoeibaar door als webmaster, als publicist en als  vraagbaak en adviseur voor het huidige bestuur.

Kees was een bevlogen bestuurder en een aimabele persoonlijkheid. Zijn heengaan is een groot verlies voor ons en zijn nabestaanden. Wij wensen zijn nabestaanden alle sterkte toe met de verwerking van dit verlies.

In het Jaarboekje 2023-2024 zullen wij uitgebreid terugkomen op de grote verdiensten van Kees voor onze vereniging.
     28-06-2024, w.g. Steven Leffelaar, voorzitter

 

In memoriam Wil Koper | 28-06-2024

Dinsdag 20 juni 2024 is ons erelid Wil Koper overleden. Hij is 84 jaar geworden.

Wil (jvi 1959) begon zijn carrière als leerling bij de KPM en is daar vele jaren blijven varen. Daarna is hij overgestapt naar de Luchtverkeersleiding Nederland en heeft daar zorg gedragen voor een veilige luchtvaart boven Europa.

In 2008 is Wil toegetreden tot het bestuur van onze vereniging. Al snel werd hij tot secretaris benoemd en heeft deze functie tot aan zijn voorzitterschap in 2018 vervuld. Een van de hoogtepunten van zijn bestuursperiode was het organiseren van ons 100-jarig bestaan. Een gedenkwaardig evenement dat dankzij zijn zorgvuldige voorbereiding een eclatant succes is geworden. Daarnaast is Wil is in staat geweest om ons volledige ledenbestand, vanaf de oprichting in 1917, bij te werken en te digitaliseren.

Bij de reünie van 2022, toen hij aftrad als voorzitter, is Wil tot erelid benoemd.

Wil hebben wij leren kennen als een bestuurslid en voorzitter die het belangrijk vond dat alle oud-kwekelingen zich thuis moesten voelen bij onze vereniging. Wil Koper: accuraat, duidelijk en altijd recht door zee.

Wij wensen zijn vrouw en kinderen  alle sterkte toe bij de verwerking van dit verlies.

Ook op de grote verdiensten van Wil voor onze vereniging zullen wij uitgebreid terugkomen in het Jaarboekje 2023-2024.
     28-06-2024, w.g. Steven Leffelaar, voorzitter

 

Reünie jvi 1964 op woensdag 21 augustus 2024 | maart 2024

Enkele oud-kwekelingen van het jaar van intrede 1964 hebben vastgesteld dat zij 60 jaar geleden op de Kweekschool voor de Zeevaart zijn gestart met een maritieme loopbaan. Met goede herinneringen aan eerdere bijeenkomsten in 2014 in Zoelmond en 2019 in Amsterdam nodigen zij hun jaargenoten uit voor een reünie op woensdag 21 augustus 2024 in Aalsmeer, waar Gerrit van Driel hen zal ontvangen op de Jachtwerf De Boeier. Deze locatie is geen onbekende voor oud-kwekelingen, want daar wordt sinds jaar en dag de roeisloep Kaatje in de wintermaanden gestald en onderhouden.

Het programma voorziet rond 11:00 in een ontvangst met koffie en broodjes, gevolgd door een boottocht op de Westeinderplassen en onderbroken door een BBQ op een van de vele eilanden. Afmeren op De Boeier staat gepland om 17:00.
Graag schrijft de organisatie je als jaargenoot ook dit keer weer in voor deze activiteit. De daaraan verbonden kosten bedragen € 65,00 (all-in) per persoon. Je kunt je aanmelden door het overmaken van dit bedrag op rekening  NL92 ABNA 0612 0098 31 ten name van H.H. Schilder.

Nog wat zeilaanwijzingen: De Boeier heeft voldoende parkeergelegenheid, maar is met het OV niet bereikbaar. Wel rijdt er van het NS Station Hoofddorp elke 30 minuten een bus (lijn 340) naar Aalsmeer. Als je voor deze verbinding kiest, kan de organisatie zorgen voor het overbruggen van de laatste 5 km tot de locatie van de reünie.

Het adres van Jachtwerf De Boeier is Uiterweg 282a, 1431 AW Aalsmeer, en het telefoonnummer is 0297 329 815.

 

Herdenkingsplechtigheid bij De Boeg | 07-05-2024

Traditiegetrouw was de VOK op zaterdag 4 mei 2024 vertegenwoordigd bij de jaarlijkse herdenking van tijdens de Tweede Wereldoorlog gevallen koopvaardijpersoneel bij het Nationaal Monument De Boeg in Rotterdam. Namens onze vereniging werd een krans gelegd door Jim Vink (jvi 1963) en bestuurslid Anneke Mäkel (jvi 1978).

 

 

 


Overige VOK-informatie

Recent overleden VOK-leden | 13-07-2024

W.G. Koper (jvi 1959) op 20 juni 2024 (erelid en oud-voorzitter);
K. Polderman (jvi 1965) op 15 juni 2024 (erelid en oud-voorzitter);
J. Burger (jvi 1956) op 5 juni 2024 (bericht ontvangen op 13 juli)
J.J. Wits (jvi 1963) op 23 april 2024
G. Zeeman (jvi 1952) op 18 april 2024
L. Egeter (jvi 1959) op onbekende datum (bericht ontvangen op 10 april)
J. Konink (jvi 1955) op 28 maart 2024
J.J. Valk (jvi 1942) op 6 januari 2024
F.W.J. Pennekamp (jvi 1956) op 23 december 2023
D.J. Bakker (jvi 1957) op 10 december 2023 (bericht ontvangen op 29 maart)
J.J.E.M. Bruijn (jvi 1948) op 16 juni 2023 (berichten ontvangen op 26 maart en 16 juli 2024)

 

WhatsApp-groep voor de VOK | maart 2023

Communicatie met de leden is al vanaf de oprichting in 1917 een belangrijk instrument bij het nastreven van de doelstellingen van de VOK. In 1920 verscheen het eerste Jaarboekje en vanaf 1996 een periodieke Nieuwsbrief (vanaf 1999 onder de naam VOKabulaire). In 1999 lanceerde de vereniging vervolgens ook een website.

Sindsdien zijn nieuwe communicatiemogelijkheden ontwikkeld en zijn social media sterk in opkomst geraakt. Zoals tijdens de ALV 2022 gemeld heeft dit het bestuur doen besluiten voor VOK een WhatsApp-groep te lanceren. Het bestuur beoogt hiermee – in aanvulling op onze schriftelijke publicaties en de website – een nóg snellere communicatie met de leden waar dat nuttig of nodig is. VOK-leden kunnen anoniem deelnemen aan de groep door middel van het scannen van een QR-code. U bepaalt daarbij geheel zelf of u wilt toetreden tot de groep. De WhatsApp-groep is overigens niet interactief: alleen leden van het bestuur kunnen berichten in de groep plaatsen, reageren op deze berichten is binnen de groep niet mogelijk. U leest alles over het toetreden tot de WhatsApp-groep in deze handleiding. Daarin is een onderscheid gemaakt tussen Android- en Apple-apparatuur (iPhones en iPads).

 

Oproep van de secretaris | maart 2023

Na iedere verzending van het Jaarboekje of van een VOKabulaire ontvangen de penningmeester en de secretaris berichten dat de geadresseerde overleden dan wel verhuisd is. Daarom graag een oproep aan eenieder om a) ervoor te zorgen dat nabestaanden er attent op zijn ook de VOK in te lichten en b) om zelf bij verhuizing dit direct door te geven aan de secretaris.

Daarnaast een verzoek aan leden die een overlijdensbericht krijgen van een VOK-lid: geef dit – wellicht ten overvloede – ook even aan de secretaris door.

NB Momenteel is de secretaris op zoek naar het huidige adres van dhr. J. van Asperen (jvi 1956); zijn laatst bekende adres is Hierbabuena 110, Pinares de Lepe in Spanje. Sinds 2022 is ook de verblijfplaats van dhr. A.H. den Breems (jvi 1969) onbekend; zijn laatst bekende adres is Houtlaan 8-A te Wassenaar. Heeft u nadere informatie?

 

VOK-verenigingsdassen | plaatsingsdatum onbekend

Er is weer een nieuwe voorraad fraaie VOK-stropdassen. Deze zijn verkrijgbaar voor slechts € 10, exclusief verzendkosten. Voor bestellingen kunt u het contactformulier gebruiken.

 


Interessante informatie op andere websites

Elektronische zeekaarten | juli 2024

Wilt u nog eens, of voor het eerst,  een Nederlandse elektronische zeekaart bekijken? Op de website van Informatiehuis Marien kunt u deze sinds februari 2023 in een speciale viewer zien. Een van de redenen om de ENC’s openbaar te maken is om feedback te krijgen van gebruikers die leiden tot een kwaliteitsverbetering van de kaarten. Ziet u iets dat niet klopt of mist? Geef dit door aan de Dienst der Hydrografie.

 

Databank Koopvaardijpersoneel 1940-1945 | juli 2024

Van de 1.100 Nederlandse koopvaardijschepen die zich op bij de aanvang van de Tweede Wereldoorlog buiten Nederland bevonden, ging ongeveer de helft verloren, en ongeveer 2.700 Nederlandse en 1.470 buitenlandse opvarenden ervan kwamen om. Vanaf 4 mei 2023 zijn (bijna) alle namen van de bemanningsleden en van de betreffende schepen digitaal te raadplegen op de website ‘Databank Koopvaardijpersoneel 1940-1945‘ van de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945.

 

Dataset kwekelingen 1792-1943 | 2021

De comportementboeken, de dikke notitieboeken waarin met vaak sierlijke letters kwekelingen werden geregistreerd en hun vorderingen werden opgetekend, zijn eerder al door het Stadsarchief Amsterdam gedigitaliseerd. Voor zover vrijgegeven zijn ze al ruim 10 jaar online te raadplegen.
Aan die informatie is recent nog meer toegevoegd. Onder leiding van twee medewerkers van de Radboud Universiteit in Nijmegen, hoogleraar prof. dr. Jan Kok en promovendus Björn Quanjer, en met medewerking van zes studenten, is de oorspronkelijke informatie aangevuld met gegevens uit andere bronnen,  onder meer uit de zogenoemde ‘inschrijvingsbrieven’ en nu opgenomen in een dataset met de naam Pupils of the Amsterdam Maritime Institute 1792-1943. Deze dataset staat sinds eind 2020 online, en bevat gegevens van 5439 kwekelingen. In de VOKabulaire van augustus 2021 is de dataset 1792-1943 nader belicht.

 

De Nederlandse koopvaardij tijdens de Tweede Wereldoorlog | 2019

In de loop van het afgelopen decennium is veel informatie over de Tweede Wereldoorlog ontsloten en online beschikbaar gekomen. Dat geldt ook voor informatie over de Nederlandse koopvaardij in de oorlogsjaren 1939-1945. Al die informatie komt echter uit diverse bronnen en wordt op meerdere internetplatforms aangeboden, waardoor een geïnteresseerde onderzoeker al snel het overzicht kwijtraakt.

Vanaf 2017 beoogt de website ‘Nederlandse koopvaardij tijdens de Tweede Wereldoorlog’ al die beschikbare informatie zo goed mogelijk te ordenen en overzichtelijk toegankelijk te maken. Zo bevat de website een groot aantal koppelingen naar websites waar naar personen of schepen kan worden gezocht, een uitgebreide bibliografie en een overzicht van archieven van belang voor onderzoek.

De website besteedt ook een specifieke pagina aan de ondergang van het ss Beemsterdijk van de Holland-Amerika Lijn in januari 1941. Daarbij verloren drie oud-kwekelingen – kapitein D.C. Wijers (jvi 1904), eerste stuurman W.L.A. van Voorthuijsen (jvi 1915) en tweede stuurman E.H.W. Fortuin (jvi 1931) – het leven.

De website biedt voorts toegang tot een aantal interviews (audio en video), onder meer met oud-kwekelingen H.A. Boekwijt (jvi 1938) en W.A. Hage (jvi 1937). Zij vertellen niet alleen boeiend over hun oorlogsbelevenissen maar ook over hun Kweekschooltijd aan het eind van de jaren dertig van de vorige eeuw.

 

Maritiem Portal | 2019

Sinds november 2016 is de website van het Maritiem Portal online. Deze website richt zich op het aanbieden van zo veel mogelijk informatie over de maritieme geschiedenis van Nederland. De kern van het Maritiem Portal zal worden gevormd door de vierdelige Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland, waaraan momenteel wordt gewerkt. Het bestaande standaardwerk Maritieme Geschiedenis der Nederlanden, uitgegeven in 1976-1978, is al langer via het Maritiem Portal te raadplegen.