VOKABULAIRE

Sinds augustus 1996 verschijnt enige malen per jaar een VOK-Nieuwsbrief, vanaf 1999 onder de naam VOKabulaire. Hij biedt de mogelijkheid om op de actualiteit in te spelen, onder meer voor wat betreft de aankondiging van verenigingsactiviteiten. Ook bij de samenstelling van de VOKabulaire wordt er nadrukkelijk naar gestreefd tegemoet te komen aan de tweeledige doelstelling van de vereniging door middel van een combinatie van herinneringen aan de Kweekschooltijd, verenigingsnieuws, en actuele informatie uit de maritieme wereld, waaronder bespreking van recent verschenen boekwerken.

Recente VOKabulaires kunt u hieronder downloaden.

VOKabulaire augustus 2021

VOKabulaire november 2021

VOKabulaire augustus 2022

VOKabulaire november 2022

VOKabulaire augustus 2023

VOKabulaire oktober 2023