JAARBOEKJE

Jaarboekje 1920

Ieder jaar verschijnt in de maand februari het VOK-Jaarboekje. Vanaf het eerste Jaarboekje, verschenen in 1920, omvat dit een combinatie van persoonlijke herinneringen aan de Kweekschooltijd, verslagen van verenigingsactiviteiten (waaronder de notulen van de jaarlijkse ledenvergaderingen), en artikelen die betrekking hebben op de zeemanspraktijk en maritieme aangelegenheden in de meest brede zin.

Met enige uitzonderingen gedurende de jaren twintig en tijdens de Tweede Wereldoorlog is het Jaarboekje sinds 1920 ieder verenigingsjaar uitgebracht, en is gaandeweg in omvang en inhoudelijke kwaliteit gegroeid.

Sinds de jaren dertig wordt de ledenlijst in het Jaarboekje opgenomen. Het Jaarboekje verschijnt afwisselend met een omslag in de kleuren rood, wit, blauw en oranje.

Het VOK-Jaarboekje 2017-2018 is eind februari 2019 aan leden, voorstanders en donateurs toegezonden. De 132 redactionele pagina’s omvatten weer een rijk geschakeerde bundeling van verenigingsinformatie, verslagen, herinneringen en aansprekende artikelen. Zie hieronder de inhoudsopgave van het Jaarboekje 2017-2018.

De VOK-Redactiecommissie wenst u veel leesplezier!

 

Inhoud VOK-Jaarboekje 2017-2018
Van de voorzitter – Wil Koper
Van de Redactie – Hans de Ruiter
Agenda 2019
Verenigingsinformatie
In memoriam Wim van Eijk (jvi 1960) – Ruud den Hoed
In memoriam Ruud Mesters (jvi 1951) – Joop van der Meij
Oud-commandant A. Diephuis overleden – Hans de Ruiter
Wisseling van de wacht bij het Vaderlandsch Fonds
Een nog steeds levend monument – Kees Polderman en Hans de Ruiter
Herdenkingen 2018
Verslag voordracht reünie 15 december 2018 – Anneke Mäkel
Verslag Algemene Ledenvergadering van 15 december 2018
Beleidsplan 2018-2028
Jaarverslag secretaris 2017-2018
Jaarverslag penningmeester 2017-2018
De Roeiploeg in 2018 – Hans de Ruiter
Leo – Carel Coops
Reünie C-, B- en A-klas jvi 1959 – Bert van der Tang
Engelandvaarder Lubertus (Bert) Brink (jvi 1939) – Robin Brink
Hoe krijg je een schip in de fles? – Carel Coops
Bartholomeus Buitendijk (jvi 1913) – Hans de Ruiter
Wapenhandel – Willem van Rooij
Foto jvi 1898
Tailor-made – Cor Oudendijk
Koers naar de toekomst – Bericht Enkhuizer Zeevaartschool
Maritiem Centrum Egmond – Sip Wiebenga
Op de Kweekschool voor de Zeevaart in Amsterdam – Sanatan de Jongh Swemer
Een droombeeld – Cor Oudendijk
Een bijzondere 2e stuurman – Rudolf Groot
Reünie B-klas 1960 – Hugo van Loon
Bakslijst 15 december 2018
Ledenlijst per 31 januari 2019
Voorstanders en donateurs
Privacyverklaring
Colofon