JAARBOEKJE

Jaarboekje 1920

Ieder voorjaar verschijnt het VOK-Jaarboekje. Vanaf het eerste Jaarboekje, verschenen in 1920, omvat dit een combinatie van persoonlijke herinneringen aan de Kweekschooltijd, verslagen van verenigingsactiviteiten (waaronder de notulen van de jaarlijkse ledenvergaderingen), en artikelen die betrekking hebben op de zeemanspraktijk en maritieme aangelegenheden in de meest brede zin.
Met enige uitzonderingen gedurende de jaren twintig en tijdens de Tweede Wereldoorlog is het Jaarboekje sinds 1920 ieder verenigingsjaar uitgebracht, en is gaandeweg in omvang en inhoudelijke kwaliteit gegroeid.
Sinds de jaren dertig wordt de ledenlijst in het Jaarboekje opgenomen. Het Jaarboekje verschijnt afwisselend met een omslag in de kleuren rood, wit, blauw en oranje.

 

Het Jaarboekje 2022-2023 is medio maart 2024 verschenen. Het telt zo’n 140 pagina’s en kent weer een zeer gevarieerde inhoud. Natuurlijk zijn daar de vaste onderdelen als de notulen van de Algemene Ledenvergadering, de jaarverslagen van secretaris en penningmeester, de agenda voor het komende verenigingsjaar, de bakslijst van de reünie en een verslag van de gehouden voordracht, de ledenlijst en allerhande overige verenigingsinformatie. Maar daarnaast ook weer een flink aantal boeiende artikelen, verslagen van de VOK-Roeiploeg, een interview met een oud-kwekeling en een boekbespreking. En dat alles rijkgeïllustreerd met beelden uit heden en verleden. Wij wensen u veel leesplezier!