JAARBOEKJE

Ieder jaar verschijnt in de maand februari het VOK-Jaarboekje. Vanaf het eerste Jaarboekje, verschenen in 1920, omvat dit een combinatie van persoonlijke herinneringen aan de Kweekschooltijd, verslagen van verenigingsactiviteiten (waaronder de notulen van de jaarlijkse ledenvergaderingen), en artikelen die betrekking hebben op de zeemanspraktijk en maritieme aangelegenheden in de meest brede zin.

Jaarboekje 1920

Met enige uitzonderingen gedurende de jaren twintig en tijdens de Tweede Wereldoorlog is het Jaarboekje sinds 1920 ieder verenigingsjaar uitgebracht, en is gaandeweg in omvang en inhoudelijke kwaliteit gegroeid.

Sinds de jaren dertig wordt de ledenlijst in het Jaarboekje opgenomen.

Jaarboekje 2015-2016