LET OP: DE INSCHRIJVING VOOR DE VOK-REÜNIE OP ZATERDAG 14 DECEMBER 2019 START BINNENKORT. HOU DEZE WEBSITE IN DE GATEN!___________________________________________________________________________________

Welkom op de website van  de  Vereeniging  van Oud-Kweekelingen  van  de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam (VOK).

De VOK is sinds 1917 de vereniging van oud-kwekelingen, d.w.z. oud-leerlingen van de Kweekschool voor de Zeevaart en zij die ten minste één jaar in het internaat van de Kweekschool voor de Zeevaart gehuisvest zijn geweest.

Voor een contributie van slechts € 22 per jaar kunnen alle oud-kwekelingen lid worden van de VOK. Het lidmaatschap biedt de volgende voorrechten:
toezending van het VOK-Jaarboekje en de periodieke nieuwsbrief VOKabulaire
uitnodiging tot deelname aan de jaarlijkse reünie en overige in VOK-verband georganiseerde activiteiten
stemrecht in de jaarlijkse algemene ledenvergaderingen

Nieuwe leden ontvangen voorts het in 2017 ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de VOK uitgegeven jubileumboek

Voor nadere informatie: zie onder lidmaatschap.