VOORJAARSEVENEMENT 2024

VAARTOCHT MET HET MS DELFSHAVEN

Op 15 juni 2024 vindt een Voorjaarsevenement plaats, ditmaal in de vorm van een vaartocht met het ms Delfshaven. De Delfshaven is een voormalig betonningsvaartuig dat nu eigendom is van het Zeekadetkorps ‘Jacob van Heemskerck’ te Schiedam.

Programma:
11.30-12.30: aankomst en inscheping; ontvangst met koffie/thee en koek. Het schip ligt aan de Westfrankelandsedijk 3a, 3115 HG te Schiedam achter zwembad Zuid. Bij het zwembad is ruime parkeergelegenheid (gratis).

12.30-15.30: vaartocht over de Nieuwe Waterweg en de havens van Rotterdam waarbij een lunch zal worden verstrekt.

15.30-16.30 uur napraten en ontscheping.

Aanmelding:
Maximaal 50 leden en partners of introducés kunnen er meevaren op basis van de volgorde van aanmelding. Voor aanmelding kunt u gebruik maken van onderstaand formulier.
De sluitingsdatum van inschrijving is 1 mei 2024. Na die datum zal aan de aangemelde personen worden bevestigd of het evenement door kan gaan.

Betaling:
Na bevestiging van de doorgang van deze vaartocht vragen wij u de betaling van € 30,- per persoon op een van de volgende rekeningen te voldoen:
ING IBAN: NL53 INGB 0000 0825 83 (BIC: INGB NL 2A) of ABN AMRO Bank IBAN: NL29 ABNA 0553 0237 13 ( BIC: ABNA NL 2A) ten name van de Ver. van Oud-Kweekelingen.
Graag vermelden: Voorjaarsevenement 2024. Na ontvangst van de betaling is uw aanmelding definitief.

Nadere informatie:
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de Evenementencommissie: Hans van Kerkhof (jvi 1965; hans_van_kerkhof@hotmail.com, tel. 0615067832) of Bert Kamsteeg (jvi 1971; hakamsteeg@icloud.com, tel. 0616933111)

Aanmelding Voorjaarsevenement 2024
Naam
Jaar van intrede
Mobiel telefoonnummer
Aantal deelnemers (max. 2)
Eventuele opmerkingen