NIEUWS

Recent overleden VOK-leden
D. Roggeveen (jvi 1942) op 13 mei
A.M. Zijta (jvi 1947) op 25 april
J. Kloos (jvi 1953) op 16 april
G. Blom (jvi 1947) op 9 april
J.P. Orij (jvi 1960) op 3 april

Een vertrouwde vlag in een verrassende omgeving
Sinds de Koninklijke Java-China-Paketvaart Lijnen NV (KJCPL), ook welbekend onder de naam Royal Interocean Lines (RIL), in 1977 opging in de Koninklijke Nedlloyd Groep NV is de roemruchte maatschappijvlag – anders dan als aankleding tijdens VOK-reünies – nog maar weinig gesignaleerd. Tijdens de afgelopen Koningsdag dook het dundoek echter in volle glorie op in het Markdal, een fraai natuurgebied nabij Breda.
Wat was het geval? Oud-kwekeling Joop van Riet (jvi 1962) woont op een steenworp afstand van het Markdal. Tijdens feestdagen steekt hij niet het rood-wit-blauw uit, maar de KJCPL/RIL-vlag die hij ontving na zijn 12 jaar vaartijd bij de maatschappij. Nu werd op Koningsdag in het Markdal een gloednieuwe bank rond de zogenoemde ‘Kroningslinde’ onthuld. De ‘gekroonde vlag’ leek een passende omhulling van de bank, en Joop was vanzelfsprekend graag bereid zijn vlag voor de plechtigheid af te staan. Zo pronkte de vlag die Koningsdag weliswaar niet op de zeven zeeën maar even in de volle natuur!
Lees hier het verslag van de onthulling. Zie over het Markdal ook deze website.

Herdenkingsplechtigheid Nationaal Koopvaardijmonument De Boeg
Op dinsdag 4 mei 2021 vond de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid plaats bij het Nationaal Koopvaardijmonument De Boeg te Rotterdam. In verband met de coronamaatregelen had de plechtigheid een zeer sober karakter. De Vereeniging van Oud-Kweekelingen werd vertegenwoordigd door Hans de Ruiter (jvi 1966) die ook onderstaande beelden vastlegde. (klik op de foto voor een vergroting)

Dataset kwekelingen 1792-1943
De Comportementboeken, de lijvige boekwerken waarin met vaak sierlijke letters kwekelingen werden geregistreerd en waarin hun vorderingen werden opgetekend, werden al eerder door het Stadsarchief Amsterdam gedigitaliseerd en zijn – voor zover vrijgegeven – al ruim 10 jaar per pagina online te raadplegen.
Aan die schat aan informatie is recent een welhaast nog grotere schat toegevoegd. Onder leiding van twee medewerkers van de Radboud Universiteit Nijmegen, hoogleraar prof. dr. Jan Kok en promovendus Björn Quanjer, en met medewerking van zes studenten, is al die informatie – aangevuld met gegevens uit andere bronnen, zoals onder meer de zogenoemde ‘inschrijvingsbrieven’ – nu neergelegd in een ‘dataset’ onder de titel Pupils of the Amsterdam Maritime Institute 1792-1943. Het resultaat van al dit monnikenwerk, een bestand met basisgegevens van liefst 5439 kwekelingen, staat sinds eind 2020 online, zie hier.
In de VOKabulaire van augustus 2021 zal de dataset 1792-1943 nader worden belicht.

Oproep van de secretaris
Na iedere verzending van het Jaarboekje of van een VOKabulaire ontvangen de penningmeester en de secretaris berichten dat de geadresseerde overleden dan wel verhuisd is. Daarom graag een oproep aan eenieder om ervoor te zorgen dat nabestaanden er attent op zijn ook de VOK in te lichten en om zelf bij verhuizing dit direct door te geven aan de secretaris.
Daarnaast een verzoek aan leden die een overlijdensbericht krijgen van een VOK-lid: geef dit – wellicht ten overvloede – ook even aan de secretaris door.
31 maart 2021: momenteel is de secretaris op zoek naar het adres van dhr. C.M.G. Brouwer (jvi 1956), laatst bekend woonachtig Monetastraat 9 te Castricum.

VOK-verenigingsdassen
Er is weer een nieuwe voorraad fraaie VOK-stropdassen. Deze zijn verkrijgbaar voor slechts € 10,00, exclusief verzendkosten. Voor bestellingen kunt u het contactformulier gebruiken.

Maritiem Portal
Sinds november 2016 is de website van het Maritiem Portal online. Deze website richt zich op het aanbieden van zo veel mogelijk informatie over de maritieme geschiedenis van Nederland. De kern van het Maritiem Portal zal worden gevormd door de vierdelige Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland, waaraan momenteel wordt gewerkt. Het bestaande standaardwerk Maritieme Geschiedenis der Nederlanden, uitgegeven in 1976-1978, is al via het Maritiem Portal te raadplegen.