NIEUWS

Recent overleden VOK-leden
G. Blom (jvi 1947) op 9 april
J.P. Orij (jvi 1960) op 3 april
F.J. van der Kaa (jvi 1964) op 12 maart
A. Gutteling (jvi 1955) op 3 maart
P.L. Adam (jvi 1956) op 21 februari

Vastlopen ULCS Ever Given in Suezkanaal
Op dinsdag 23 maart liep het containerschip Ever Given vast in het Suezkanaal, met enorme gevolgen voor de internationale transportstromen. Vele deskundigen – en pseudodeskundigen – gaven hun commentaar en speculeerden over de oorzaak van het incident. In de IJmuider Courant van 27 maart werd bergingsexpert Cor Oudendijk (jvi 1962) aan het woord gelaten, met dank aan Jan Krijt (jvi 1964) en Hans Huisman (jvi 1968) voor hun deskundige achtergrondinformatie. Lees het artikel hier.

Dataset kwekelingen 1792-1943
De Comportementboeken, de lijvige boekwerken waarin met vaak sierlijke letters kwekelingen werden geregistreerd en waarin hun vorderingen werden opgetekend, werden al eerder door het Stadsarchief Amsterdam gedigitaliseerd en zijn – voor zover vrijgegeven – al ruim 10 jaar per pagina online te raadplegen.
Aan die schat aan informatie is recent een welhaast nog grotere schat toegevoegd. Onder leiding van twee medewerkers van de Radboud Universiteit Nijmegen, hoogleraar prof. dr. Jan Kok en promovendus Björn Quanjer, en met medewerking van zes studenten, is al die informatie – aangevuld met gegevens uit andere bronnen, zoals onder meer de zogenoemde ‘inschrijvingsbrieven’ – nu neergelegd in een ‘dataset’ onder de titel Pupils of the Amsterdam Maritime Institute 1792-1943. Het resultaat van al dit monnikenwerk, een bestand met basisgegevens van liefst 5439 kwekelingen, staat sinds eind 2020 online, zie hier.
In de VOKabulaire van augustus 2021 zal de dataset 1792-1943 nader worden belicht.

OPROEP: deel uw herinneringen aan het Waalseiland
Welke oud-kwekeling herinnert zich niet het Waalseiland, of in ieder geval het op dat eiland gelegen deel van de Prins Hendrikkade tussen de Schreierstoren en de Kalkmarkt? Van het wekelijkse loopje van en naar het Centraal Station of van een versnapering in Café Pollux? Of later van een bezoek aan een in het Scheepvaarthuis gevestigd rederijkantoor?
Journalist Carolus van Doornen is voor een artikel in het maandblad ‘Ons Amsterdam’ op zoek naar deze en dergelijke herinneringen. Het artikel richt zich op de bedrijfsgeschiedenis van de op het Waalseiland gevestigde firma’s en werkplaatsen die met de haven en scheepvaart verbonden waren. Centraal in het artikel staat de firma Van der Lee & Den Haan N.V., een verkoopkantoor in touw en staaldraad, van 1937-1969 gevestigd aan de Prins Hendrikkade 147. Maar alle herinneringen die u heeft aan het Waalseiland – persoonlijke herinneringen, namen van bedrijven, huisnummers, foto’s of verwijzingen – zijn van harte welkom. U kunt ze per e‑mail sturen aan carolus@hccnet.

Oproep van de secretaris
Na iedere verzending van het Jaarboekje of van een VOKabulaire ontvangen de penningmeester en de secretaris berichten dat de geadresseerde overleden dan wel verhuisd is. Daarom graag een oproep aan eenieder om ervoor te zorgen dat nabestaanden er attent op zijn ook de VOK in te lichten en om zelf bij verhuizing dit direct door te geven aan de secretaris.
Daarnaast een verzoek aan leden die een overlijdensbericht krijgen van een VOK-lid: geef dit – wellicht ten overvloede – ook even aan de secretaris door.
31 maart 2021: momenteel is de secretaris op zoek naar het adres van dhr. C.M.G. Brouwer (jvi 1956), laatst bekend woonachtig Monetastraat 9 te Castricum.

VOK-verenigingsdassen
Er is weer een nieuwe voorraad fraaie VOK-stropdassen. Deze zijn verkrijgbaar voor slechts € 10,00, exclusief verzendkosten. Voor bestellingen kunt u het contactformulier gebruiken.

Maritiem Portal
Sinds november 2016 is de website van het Maritiem Portal online. Deze website richt zich op het aanbieden van zo veel mogelijk informatie over de maritieme geschiedenis van Nederland. De kern van het Maritiem Portal zal worden gevormd door de vierdelige Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland, waaraan momenteel wordt gewerkt. Het bestaande standaardwerk Maritieme Geschiedenis der Nederlanden, uitgegeven in 1976-1978, is al via het Maritiem Portal te raadplegen.