NIEUWS

Expositie ‘SAIL IJmuiden’
Van 12 tot en met 16 augustus zou SAIL 2020 plaatsvinden. De voorbereidingen voor dit grote nautische evenement waren al jaren gaande toen in april moest worden besloten om het evenement vanwege de coronamaatregelen niet te laten doorgaan. De teleurstelling was groot, niet alleen in Amsterdam maar ook in IJmuiden, waar men volop bezig was met de organisatie van het gebruikelijke ‘Pre Sail evenement’.
Bij het Zee- en Havenmuseum te IJmuiden is vervolgens het idee ontstaan om een ‘SAIL IJmuiden’ expositie te houden. Voorzitter van het museum Cor Oudendijk (jvi 1962): ‘Het museum bezit een aantal schitterende modellen die niet in permanente tentoonstellingen worden getoond omdat zij geen directe binding hebben met de missie van het museum. Maar nu konden wij met deze modellen – zoals van de Amerigo Vespucci, de Danmark, de Groene Draeck en de Stad Amsterdam – een mooie ‘Sail Parade’ simuleren. De modellen worden omringd door een expositie van de bekende nautische schilder Willem Eerland. Hij heeft speciaal voor deze gelegenheid een aantal tall ships op doek gezet. Eerland verstaat de kunst om schepen in juiste verhouding te schilderen en het schip met de zee één te laten worden, zoals wij zeelui dit zien en aanvoelen.’
De expositie ‘SAIL IJmuiden’ is op 3 juli geopend en is te zien tot en met 31 oktober 2020. Zie voor nadere informatie de website van het Zee- en Havenmuseum.

Recent overleden VOK-leden
W.J. Kroonsberg (jvi 1952) op 24 september
H. Schuitemaker (jvi 1951) op 10 september
Mevr. H.T. Geijteman-Platerink (donateur, weduwe van J. Geijteman (jvi 1959)) op 20 juli
P.J. Hoogstraten (jvi 1955) op 4 juli
J.E.W. Smith (jvi 1947) op 18 juni

Ridderorde voor oud-kwekeling Albert Vuil
Bij de recente lintjesregen is oud-kwekeling en VOK-lid A.P. (Albert) Vuil (jvi 1965) benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Deze eer viel hem te beurt vanwege zijn grote en langdurige inzet voor diverse maatschappelijke en goede doelen, onder meer als voorzitter van de Stichting KiKaRow.
In verband met de coronamaatregelen werd Albert op 24 april telefonisch door de burgemeester van zijn woonplaats Aalsmeer van de benoeming op de hoogte gesteld. De uitreiking van de ridderorde zal op een later tijdstip plaatsvinden.
Vanaf deze plaats feliciteren wij Albert van harte!

Oproep van de secretaris
Na iedere verzending van het Jaarboekje of van een VOKabulaire ontvangen de penningmeester en de secretaris berichten dat de geadresseerde overleden dan wel verhuisd is. Daarom graag een oproep aan eenieder om ervoor te zorgen dat nabestaanden er attent op zijn ook de VOK in te lichten en om zelf bij verhuizing dit direct door te geven aan de secretaris.
Daarnaast een verzoek aan leden die een overlijdensbericht krijgen van een VOK-lid: geef dit – wellicht ten overvloede – ook even aan de secretaris door.

VOK-verenigingsdassen
Er is weer een nieuwe voorraad fraaie VOK-stropdassen. Deze zijn verkrijgbaar voor slechts € 10,00, exclusief verzendkosten. Voor bestellingen kunt u het contactformulier gebruiken.

Maritiem Portal
Sinds november 2016 is de website van het Maritiem Portal online. Deze website richt zich op het aanbieden van zo veel mogelijk informatie over de maritieme geschiedenis van Nederland. De kern van het Maritiem Portal zal worden gevormd door de vierdelige Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland, waaraan momenteel wordt gewerkt. Het bestaande standaardwerk Maritieme Geschiedenis der Nederlanden, uitgegeven in 1976-1978, is al via het Maritiem Portal te raadplegen.