NIEUWS

Herdenking 4 mei
Op 4 mei 2023 legden oud-kwekelingen Anneke Mäkel (jvi 1978) en Fred Klop (jvi 1957) namens de Vereeniging van Oud-Kweekelingen een krans bij het Nationaal Monument voor de Koopvaardij De Boeg te Rotterdam. Hieronder enige sfeerbeelden van de plechtigheid.
(klik op de foto’s om ze te vergroten)

Recent overleden VOK-leden
J.S.J. Waterdrinker (jvi 1947) op 31 mei
M.P.P.M. van Meerwijk (jvi 1957) op 23 april
M.W. Veensma (jvi 1960) op 18 april
H.W. Tabak (jvi 1951) op 26 maart
R.L. Keuls (jvi 1949) op 1 februari
H.M. Koerselman (jvi 1960) op 30 januari
K.F. Menting (jvi 1964) op 23 januari
A. Westerneng (jvi 1965) op 5 januari

De Oranjes in Velsen
De Loodsenzaal van het IJmuider Zee- en Havenmuseum is de komende maanden vrolijk oranje gekleurd. Daar is namelijk de expositie ‘De Oranjes in Velsen’ te zien, waarin foto’s van bezoeken van leden van het Koninklijk Huis aan Velsen worden getoond. Dat zijn er nogal wat geweest: tussen het bezoek van koning Willem III in 1876 bij de opening van het Noordzeekanaal en het recente bezoek van koning Willem-Alexander in 2022 bij de opening van Zeesluis IJmuiden hebben koningin Wilhelmina en prins Hendrik, koningin Juliana en prins Bernhard en koningin Beatrix en prins Claus een of meerdere keren Velsen bezocht. In de vitrines zijn enkele gelegenheidsborden, penningen, serviesgoed en andere parafernalia te zien. In de filmzaal wordt een film vertoond met een compilatie van verschillende koninklijke bezoeken.
In een door NH Nieuws gemaakte video geeft de voorzitter van het Zee- en Havenmuseum, oud-kwekeling Cor Oudendijk (jvi 1962), een toelichting op de tentoonstelling.
De tentoonstelling loopt tot 3 september 2023.

VOK-WhatsAppgroep
Communicatie met de leden is al vanaf de oprichting in 1917 een belangrijk instrument bij het nastreven van de doelstellingen van de VOK. In 1920 verscheen het eerste Jaarboekje, vanaf 1996 aangevuld met een periodieke Nieuwsbrief (vanaf 1999 onder de naam ‘VOKabulaire’). In 1999 lanceerde de vereniging vervolgens ook een website.
Sindsdien zijn nieuwe communicatiemogelijkheden ontwikkeld en zijn social media sterk in opkomst geraakt. Zoals tijdens de ALV 2022 gemeld heeft dit het bestuur doen besluiten een VOK-WhatsAppgroep te lanceren. Het bestuur beoogt hiermee – in aanvulling op onze schriftelijke publicaties en de website – een nóg snellere communicatie met de leden waar dat nuttig of nodig is.
VOK-leden kunnen anoniem deelnemen aan de groep door middel van het scannen van een QR code. U bepaalt daarbij geheel zelf of u wilt toetreden tot de groep.
De WhatsAppgroep is overigens niet interactief: alleen leden van het bestuur kunnen berichten in de groep plaatsen, reageren op deze berichten is binnen de groep niet mogelijk.
U leest alles over het toetreden tot de WhatsAppgroep in deze handleiding. Daarin is een onderscheid gemaakt tussen Android- en Apple-apparatuur (iPhones en iPads).

Oproep van de secretaris
Na iedere verzending van het Jaarboekje of van een VOKabulaire ontvangen de penningmeester en de secretaris berichten dat de geadresseerde overleden dan wel verhuisd is. Daarom graag een oproep aan eenieder om ervoor te zorgen dat nabestaanden er attent op zijn ook de VOK in te lichten en om zelf bij verhuizing dit direct door te geven aan de secretaris.
Daarnaast een verzoek aan leden die een overlijdensbericht krijgen van een VOK-lid: geef dit – wellicht ten overvloede – ook even aan de secretaris door.
27 augustus 2022: momenteel is de secretaris op zoek naar het adres van dhr. A.H. den Breems (jvi 1969), laatst bekend woonachtig Houtlaan 8-A te Wassenaar.

VOK-verenigingsdassen
Er is weer een nieuwe voorraad fraaie VOK-stropdassen. Deze zijn verkrijgbaar voor slechts € 10,00, exclusief verzendkosten. Voor bestellingen kunt u het contactformulier gebruiken.

 

Nederlandse koopvaardij tijdens de Tweede Wereldoorlog
In de loop van het afgelopen decennium is veel informatie over de Tweede Wereldoorlog ontsloten en online beschikbaar gekomen. Dat geldt ook voor informatie over de Nederlandse koopvaardij in de oorlogsjaren 1940-1945. Al die informatie komt echter uit diverse bronnen en wordt op meerdere internetplatforms aangeboden, waardoor een geïnteresseerde onderzoeker al snel het overzicht kwijtraakt.
De website ‘Nederlandse koopvaardij tijdens de Tweede Wereldoorlog’ beoogt al die beschikbare informatie zo goed mogelijk te ordenen en overzichtelijk toegankelijk te maken. Zo bevat de website een groot aantal links naar websites waar naar personen of schepen kan worden gezocht, een uitgebreide bibliografie en een overzicht – met links – van archieven van belang voor onderzoek naar de Nederlandse koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog.
De website besteedt ook een specifieke pagina aan de ondergang van het ss Beemsterdijk van de Holland-Amerika Lijn in januari 1941. Daarbij verloren drie oud-kwekelingen – kapitein D.C. Wijers (jvi 1904), eerste stuurman W.L.A. van Voorthuijsen (jvi 1915) en tweede stuurman E.H.W. Fortuin (jvi 1931) – het leven.
De website biedt voorts toegang tot een aantal interviews (audio en video), onder meer met oud-kwekelingen H.A. Boekwijt (jvi 1938) en W.A. Hage (jvi 1937). Zij vertellen niet alleen boeiend over hun oorlogsbelevenissen maar ook over hun Kweekschooltijd aan het eind van de jaren dertig van de vorige eeuw.

Dataset kwekelingen 1792-1943
De Comportementboeken, de lijvige boekwerken waarin met vaak sierlijke letters kwekelingen werden geregistreerd en waarin hun vorderingen werden opgetekend, werden al eerder door het Stadsarchief Amsterdam gedigitaliseerd en zijn – voor zover vrijgegeven – al ruim 10 jaar per pagina online te raadplegen.
Aan die schat aan informatie is recent een welhaast nog grotere schat toegevoegd. Onder leiding van twee medewerkers van de Radboud Universiteit Nijmegen, hoogleraar prof. dr. Jan Kok en promovendus Björn Quanjer, en met medewerking van zes studenten, is al die informatie – aangevuld met gegevens uit andere bronnen, zoals onder meer de zogenoemde ‘inschrijvingsbrieven’ – nu neergelegd in een ‘dataset’ onder de titel Pupils of the Amsterdam Maritime Institute 1792-1943. Het resultaat van al dit monnikenwerk, een bestand met basisgegevens van liefst 5439 kwekelingen, staat sinds eind 2020 online, zie hier.
In de VOKabulaire van augustus 2021 is de dataset 1792-1943 nader belicht.

Maritiem Portal
Sinds november 2016 is de website van het Maritiem Portal online. Deze website richt zich op het aanbieden van zo veel mogelijk informatie over de maritieme geschiedenis van Nederland. De kern van het Maritiem Portal zal worden gevormd door de vierdelige Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland, waaraan momenteel wordt gewerkt. Het bestaande standaardwerk Maritieme Geschiedenis der Nederlanden, uitgegeven in 1976-1978, is al via het Maritiem Portal te raadplegen.