Reünie 2018

Op 15 december 2018 werd de jaarlijkse reünie gehouden in het Amsterdamse hotel Mövenpick. Er waren ruim 220 deelnemers, de oudste van jvi 1944, de jongste van jvi 1992. Zie enige sfeerbeelden in het fotoalbum.
De Algemene Ledenvergadering huldigde een aantal jubilarissen, nam kennis van de jaarverslagen van secretaris en penningmeester, ging akkoord met de financiële jaarstukken 2017-2018, sprak instemming uit met de begroting voor het verenigingsjaar 2018-2019 en kon zich vinden in de bestuursvoorstellen voor een beleidsplan 2018-2028. De vernieuwde VOK-website werd door de ALV met applaus begroet.
De notulen van de ALV 2018 vindt u hier.

Reünie 2019

In 2019 wordt de jaarlijkse reünie (inclusief Algemene Ledenvergadering) gehouden op zaterdag 14 december te Amsterdam.
Aanmeldingsinformatie, het programma van de reünie, de agenda van de ALV en de toelichting daarop vindt u in de VOKabulaire van oktober 2019 en hier op deze website.