GEGEVENS EN ADRESSEN

Bestuur
Voorzitter: W.G. Koper (1959)
Secretaris en vicevoorzitter: M.W. Zier (1968)
Penningmeester: D. Burggraaff (1978)
Leden: H.L. Lip (1992) en J.C.C. de Ruiter (1966)

Ereleden
J.J. Ruygrok, oud-voorzitter VOK (1951)
K. Polderman, oud-voorzitter VOK (1965)
jhr. J.P.E. Teding van Berkhout, oud-voorzitter Vaderlandsch Fonds

Secretariaat en ledenadministratie
Voltastraat 16
1171 BP Badhoevedorp
tel 020 659 5992
secretaris@vok.nl

Financiële administratie
Harmoniehof 13
1507 TX Zaandam
tel 075 670 1607
penningmeester@vok.nl

Bankrekeningen
ING IBAN: NL53 INGB 0000 0825 83  (BIC: INGB NL2A)
ABNAMRO IBAN: NL29 ABNA 0553 0237 13 (BIC: ABNA NL2A)
NB Bij betalingen niet de afkorting ‘VOK’ gebruiken, dit wordt door de bankcomputer niet als naam herkend. U kunt wel volstaan met ‘Ver. van Oud-Kweekelingen’.

Kamer van Koophandel
De VOK is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 40532337

Correspondenten
Binnen de VOK zijn enige correspondenten aangesteld die in hun regio een bijdrage leveren aan het inhoud geven van de doelstellingen van de vereniging, bijvoorbeeld door het organiseren van regionale VOK-bijeenkomsten. Ook kan het bestuur een beroep doen op de correspondenten ter vertegenwoordiging van de VOK bij jubileren of overlijden van een lid in de betreffende regio.
De correspondenten in binnen- en buitenland zijn:

Noord-Holland-Noord
R.A.G. van Ulsen (1956)
Berkenlaan 44,
1702 LG  Heerhugowaard
tel 072 571 1057

Australië en Nieuw-Zeeland
G.B.D. de Jong (1961)
39 Thomas Avenue, 2069 Roseville
NSW Australië
tel +61 294 165 259

Duitsland
J.M. Huisman (1968)
Waldfriedenweg 19
D 21227 Bendestorf, BRD
tel +49 4183 775 299

Verenigde Staten en Canada
H.J. Noordanus (1972)
1872 Champion Circle, Virginia Beach,
VA 234569, USA
tel +1 757 301 9588