Foto: Citymarketing Velsen/IJmuiden

VOK-VOORJAARSBORREL

ZATERDAG 11 JUNI 2022 TE IJMUIDEN

Omdat we elkaar al ruim 2,5 jaar niet hebben kunnen ontmoeten en er nog steeds geen zekerheden zijn hoe het coronavirus – en de mogelijke gevolgen daarvan – zich in de rest van het jaar zal ontwikkelen, heeft het VOK-bestuur besloten dat het hoog tijd is voor een mogelijkheid elkaar al eerder dit jaar te treffen. Daarom wil het bestuur u uitnodigen voor een voorjaarsborrel!

Deze voorjaarsborrel is geen vervanging van de reünie (+ ALV) die onder voorbehoud gepland is op zaterdag 17 december 2022. De voorjaarsborrel is een extra mogelijkheid om elkaar te treffen in een periode die hopelijk redelijk gevrijwaard zal zijn van coronaperikelen.

Plaats

Sluis Haven Info Punt (SHIP)
Noordersluisweg 1
1975 AM IJmuiden
0255-516254
www.ship-info.nl

Programma

Vanaf 14.00 uur: inloop en bezoek aan SHIP; er zijn suppoosten aanwezig voor uitleg
Vanaf 15.00 uur: borrel met een hapje
17.00 uur: einde borrel; u kunt vervolgens op eigen gelegenheid uw plan trekken.

Deelname, aanmelding en kosten

Deelname aan de voorjaarsborrel staat open voor leden, voorstanders en donateurs van de VOK. SHIP biedt slechts plaats voor 100 deelnemers, maar indien er nog plaats is kunnen ook partners deelnemen; u dient dit dan bij de inschrijving te vermelden.

U kunt zich voor de voorjaarsborrel aanmelden met een e-mail aan penningmeester@vok.nl
In verband met de te maken reserveringen is de uiterste datum van aanmelding maandag 23 mei 2022.

De kosten per deelnemer bedragen € 10,00. De deelnamekosten dienen onder vermelding van ‘Voorjaarsborrel’ en jvi te worden overgemaakt op rekening NL53 INGB 0000 0825 83 ten name van Ver. van Oud-Kweekelingen.
Pas na ontvangst van uw betaling is de inschrijving definitief.

NB Bij onvoldoende animo (minder dan 50 deelnemers) kan het evenement helaas geen doorgang vinden.

Hier vindt u de bakslijst van aangemelde deelnemers per 21 mei.