VOK-REÜNIE 

ZATERDAG 16 DECEMBER 2023

Leden, voorstanders en donateurs van de VOK worden uitgenodigd deel te nemen aan onze jaarlijkse reünie en Algemene Ledenvergadering op zaterdag 16 december 2023 te Amsterdam.

PROGRAMMA 

HERDENKING BIJ HET MONUMENT op het voormalige Marineterrein, Kattenburgerstraat 5-7
13.30-14.00 HERDENKINGSPLECHTIGHEID ter nagedachtenis van gedurende de Tweede Wereldoorlog omgekomen oud-kwekelingen 
14.00-14.30 verplaatsing (op eigen gelegenheid) van het monument naar Hotel Mövenpick; aldaar registratie

REÜNIE in Hotel Mövenpick, Piet Heinkade 11
13.30-14.30 ONTVANGST EN REGISTRATIE
14.30-15.15 VOORDRACHT ‘De Nieuwe Waterweg en wat daaraan voorafging’, door Henk van der Lugt, voorzitter van het Historisch Genootschap Hoek van Holland
15.30-16.45 JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING; agenda en toelichting vindt u in het middenkatern van VOKabulaire nr. 77 van oktober 2023
16.45-18.00 SCHOOT-ÂN. Consumpties worden uitsluitend verstrekt tegen muntjes, deze zijn verkrijgbaar bij de registratiebalie
18.15-19.30 RIJSTTAFEL, inclusief spekkoek, ijs en koffie*

* Naar aanleiding van de in 2020 gehouden ledenenquête meent het bestuur gehoor te moeten geven aan de uitslag en voortaan het ene jaar een bramstaglopersmaaltijd en het andere jaar een rijsttafel te laten serveren. 

INSCHRIJVING 
Inschrijving bij voorkeur door het invullen van het onderstaande formulier of via een e-mail aan secretaris@vok.nl. Mocht dit om wat voor reden dan ook niet lukken, dan kunt u gebruikmaken van het inschrijfformulier in het middenkatern van de VOKabulaire van oktober 2023.
Uw aanmelding is eerst definitief na ontvangst van uw bijdrage van € 35,- op bankrekening NL53 INGB 0000 0825 83, t.n.v. Vereeniging van Oud-Kweekelingen (BIC: INGB NL 2A). De bijdrage dient uiterlijk 8 december op onze rekening te staan. Bij annulering van uw deelname na deze datum vindt geen restitutie meer plaats van uw betaling, dit in verband met de door ons aangegane verplichtingen.

ZEILAANWIJZINGEN
Het Mövenpick Hotel bevindt zich op loopafstand van het CS: uitgang Noordzijde, stuurboord uit en na 15 minuten lopen vindt u het gebouw aan bakboordzijde. Of met de tram: elke 10 min. vertrekt lijn 26 richting IJburg, afmonsteren bij de eerste halte ‘Muziekgebouw Bimhuis’.
Het voormalige Marineterrein is bereikbaar met bussen 22 en 43, deze vertrekken van busstation ‘CS IJzijde’; uitstappen halte Kadijksplein.
Komt u met de auto? Er zijn diverse mogelijkheden om in de omgeving te parkeren, zoals in de Piet Hein-garage of, een stuk goedkoper, in Parking Oosterdok

VERVOER
Als er leden zijn die naar de reünie willen komen maar hier om vervoerstechnische redenen vanaf (moeten) zien dan kunnen zij zich melden bij het bestuur (secretaris@vok.nl). Het bestuur wil een ‘buddysysteem’ opzetten om zo deze leden te koppelen aan leden die wél over een vervoersmogelijkheid beschikken en bereid zijn om andere leden mee te nemen. Ook leden die als ‘buddy’ willen fungeren kunnen zich melden via secretaris@vok.nl.

BAKSLIJST
Tijdens de inschrijvingsperiode vindt u hier de aanmeldingen per jvi. Deze bakslijst wordt regelmatig geactualiseerd. Zo kunt u zien welke jaargenoten of bekenden zich (nog) niet hebben aangemeld en kunt u hen aanmoedigen om naar de reünie te komen.

Aanmelding reünie 2023
Naam*
Jaar van intrede*
Lidnummer
Bezoekt herdenking ja/nee*
Bezoekt voordracht ja/nee*