FOTO VAN DE MAAND JUNI 2023

De tegenwoordig beschikbare software waarmee zwart-witfoto’s zo veel mogelijk van hun originele kleuren kunnen worden voorzien biedt ook mogelijkheden om aan beeldmateriaal uit het VOK-archief een nieuwe dimensie – en letterlijk ‘kleur’ – te geven.

HOOG BEZOEK (2)
De foto van de maand juni 2022 – onder de titel ‘Hoog bezoek’ – betrof het bezoek van koningin Wilhelmina aan de Kweekschool voor de Zeevaart op 27 september 1935. Die foto werd benut om ook andere bezoeken van hoogwaardigheidsbekleders gedurende de periode 1785‑2000 te belichten. Daarbij werd ook het bezoek van koningin Juliana in 1978 gememoreerd, mede als laatste ‘koninklijk’ bezoek aan de Kweekschool; koningin Juliana zou ook de laatste ‘beschermvrouw’ van de Kweekschool zijn.

De foto van deze maand is genomen tijdens dat bezoek van koningin Juliana. Zij kwam op 6 april 1978 naar Amsterdam ter opening van het vlakbij de Kweekschool gelegen gerenoveerde gebouw van de Hogere Zeevaartschool Amsterdam. Voortaan zouden de kwekelingen hun onderwijs in het gerenoveerde gebouw aan de Nieuwe Vaart ontvangen, het Kweekschoolgebouw bleef tot 2000 alleen als internaat bestaan.


De koningin zou het gebouw officieel openen door via een walkietalkie opdracht te geven de schoolvlag te hijsen en de schoolklok te luiden. Op de foto heeft de toen 18‑jarige kwekeling Anneke Mäkel de koningin net een welkomstboeket overhandigd. Anneke was destijds een van de eerste vrouwelijke kwekelingen, zij zou in haar tweede jaar de eerste vrouwelijke voorzitter van de kwekelingenvereniging Mare Liberum worden.

We zijn nu 45 jaar verder. Koningin Juliana deed in 1980 troonsafstand en overleed in 2004; haar kleinzoon Willem-Alexander viert dit jaar alweer zijn tweede lustrum als Koning der Nederlanden. Oud-kwekeling Anneke Mäkel heeft inmiddels een lange en gevarieerde loopbaan achter de rug; recent is zij benoemd tot zowel bestuurslid als hoofdredacteur van de VOK.