FOTO VAN DE MAAND OKTOBER 2022

De tegenwoordig beschikbare software waarmee zwart-witfoto’s zo veel mogelijk van hun originele kleuren kunnen worden voorzien biedt ook mogelijkheden om aan beeldmateriaal uit het archief een nieuwe dimensie – en letterlijk ‘kleur’ – te geven.

EINZUG DER GLADIATOREN
De foto van deze maand is geschoten op donderdag 24 oktober 1935, exact 150 jaar nadat de eerste kwekelingen de Kweekschool voor de Zeevaart betraden. De foto toont een gezelschap van zo’n 165 oud-kwekelingen die ter gelegenheid van de jubileumviering naar de Kweekschool zijn gekomen. Zij hebben zich geposteerd op en om het dan splinternieuwe oefenschip Kaatje III.

De meeste van die oud-kwekelingen troffen elkaar al aan het eind van die ochtend in Hotel Krasnapolsky aan de Dam, ze genoten daar samen een lunch. Na de lunch vertrokken zij naar de Prins Hendrikkade, alwaar ze zich op volgorde van het jaar van intrede opstelden voor het vertrouwde Kweekschoolgebouw. Om kwart over twee ging de poort open en onder de tonen van de mars Einzug der Gladiatoren betraden de oud-kwekelingen de binnenplaats. Daar stonden kwekelingen, officieren, onderofficieren en een aantal commissarissen opgesteld. Het gezelschap oud-kwekelingen defileerde voorbij en stelde zich voor en op het nieuwe oefenschip op. Voorzitter Van Lennep van het Vaderlandsch Fonds sprak de oud-kwekelingen vervolgens toe, en met een driewerf hoezee! eindigde deze korte plechtigheid.

Enige hoogtepunten van de jubileumviering op 24 oktober 1935 werden vastgelegd door het Polygoon Journaal, zie hier de video. De binnenkomst van de oud-kwekelingen is te zien vanaf 1.45.

Rond de klok van drie arriveerden de genodigden voor de jubileumreceptie. De indrukwekkende lijst gasten omvatte onder meer de minister-president, de minister van Onderwijs, de burgemeester van Amsterdam, de voorzitter van de Kamer van Koophandel, de commandant van het Koninklijk Instituut voor de Marine en hoge vertegenwoordigers van de meeste rederijen. In zijn toespraak toonde minister-president Colijn namens de regering de nodige dankbaarheid voor het vele dat de Kweekschool tussen 1785 en 1935 voor het land had betekend.

Ook VOK-voorzitter De Roever (jvi 1877) behoorde tot de sprekers. In zijn toespraak zei hij onder meer dat de oud-kwekelingen dankbaar zijn dat het genoten onderwijs, de orde en tucht die ons in dit internaat werden bijgebracht, kortom onze hele vorming, ons in onze loopbaan meermalen uitstekend te stade kwam.
Als jubileumgeschenk bood hij het Vaderlandsch Fonds namens de vereniging een bijdrage van 4000 gulden aan in de bouwkosten van het nieuwe oefenschip Kaatje III.

De feestdag werd afgesloten met een galadiner aan boord van het passagiersschip Marnix van Sint Aldegonde van de Stoomvaart-Maatschappij ‘Nederland’. Maar de feestelijkheden werden op zaterdag 26 oktober voortgezet. Voor de kwekelingen vonden die dag verschillende sportwedstrijden plaats, waaronder een roei- en zeilwedstrijd op de Nieuwe Meer. In de middag organiseerde de VOK een dejeuner-dinatoir in het Vondelpark Paviljoen, ook hier werd weer uitvoerig gespeecht. En die zaterdagavond was de Stadsschouwburg door het Vaderlandsch Fonds afgehuurd voor een toneelvoorstelling, aangeboden aan de kwekelingen, oud-kwekelingen, leraren en personeel met hun dames.

Batavia, 24 oktober 1935

Ook door de VOK-vertegenwoordiging in Nederlands-Indië werd het 150‑jarig bestaan van de Kweekschool voor de Zeevaart op gepaste wijze gevierd. Op 24 oktober 1935 vond een diner in Hotel Des Indes te Batavia plaats. Ook daar in aanwezigheid van enige hoogwaardigheidsbekleders, onder wie de vlootvoogd viceadmiraal M.H. van Dulm en directieleden van op Nederlands-Indië varende rederijen. Oud-kwekeling Johann Heijenbrok (jvi 1916) schreef hierover na afloop: Een onvergetelijke avond, beginnend om zes uur namiddag en eindigende de volgende morgen omstreeks half vier. De champagne werd bijkans ononderbroken geschonken en toch was niemand boven zijn theewater.