NIEUWS

Tentoonstelling ‘Stuurvrouw’
Van 2 februari tot en met 31 maart 2019 is in het Fries Scheepvaart Museum te Sneek de tentoonstelling ‘Stuurvrouw’ te bewonderen. In deze tentoonstelling staan vrouwen centraal die allemaal actief zijn binnen de maritieme sector. Zie nader de website van het Fries Scheepvaart Museum.

VOK-verenigingsdassen
Er is weer een nieuwe voorraad fraaie VOK-stropdassen. Deze zijn verkrijgbaar voor slechts € 10,00, exclusief verzendkosten. Voor bestellingen kunt u het contactformulier gebruiken.

Reünie 2018
Op zaterdag 15 december vond te Amsterdam de jaarlijkse reünie plaats. Zie nader onder reünie. Zie ook enige sfeerbeelden in het fotoalbum.

Tentoonstelling ms Oranje
Tot en met 18 juli 2019 is in Het Scheepvaartmuseum de tentoonstelling ms Oranje | Koers gewijzigd te zien. De tentoonstelling belicht zowel de geschiedenis van het schip als persoonlijke verhalen van met het schip gerepatrieerden. Zie voor nadere informatie de website van Het Scheepvaartmuseum.

Tentoonstelling ‘Waterproof’
Tot en met 2 juni 2019 is in het Maritiem Museum de tentoonstelling Waterproof te zien. Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van Lloyd’s Register Nederland geeft deze tentoonstelling een kijkje in de wereld van scheepskeuringen. Zie voor nadere informatie de website van het Maritiem Museum.

KiKaRow 2019
VOK-leden Albert Vuil en Sip Wiebenga (beiden jvi 1965) zijn betrokken bij de organisatie van de KiKaRow 2019, waarvan de opbrengst ten goede zal komen aan de Stichting KiKa (Kinderen Kankervrij). Net als in 2005 roepen zij leden van de VOK op om de geplande roeitocht voor dit goede doel met een financiële bijdrage te ondersteunen. Meer informatie over de KiKaRow 2019 vindt u in de VOKabulaire van oktober 2018 en op de website van KiKarow.

Maritiem Portal
Sinds november 2016 is de website van het Maritiem Portal online. Deze website richt zich op het aanbieden van zo veel mogelijk informatie over de maritieme geschiedenis van Nederland. De kern van het Maritiem Portal zal worden gevormd door de vierdelige Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland, waaraan momenteel wordt gewerkt. Het bestaande standaardwerk Maritieme Geschiedenis der Nederlanden, uitgegeven in 1976-1978, is al via het Maritiem Portal te raadplegen.