NIEUWS

Herdenkingsvaartocht Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945
Op 27 augustus 2019 organiseert de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945 haar jaarlijkse vaartocht in het Rotterdamse havengebied. De Stichting heeft hiervoor het fraaie partyschip Smaragd gereserveerd. De vaartocht duurt van 10.30 tot 16.30 uur en zal worden opgeluisterd met een optreden van het trio ‘Tres Hombres’. Vanzelfsprekend is er de nodige aandacht voor de ‘inwendige mens’. De kosten van het evenement bedragen € 37,50 p.p., inclusief lunch en drankjes. De Smaragd is goed toegankelijk voor mindervaliden.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden met behulp van het contactformulier, uw aanmelding zal dan aan de secretaris van de Stichting worden doorgezonden. Uw aanmelding is overigens pas definitief na overmaking – uiterlijk 12 augustus – van € 37,50 p.p. op rekeningnummer NL96 INGB 0005 3629 74 t.n.v. de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945, onder vermelding van ‘Smaragd 2019’. Na uw aanmelding ontvangt u tijdig nog nadere zeilaanwijzingen van de Stichting.

Kranslegging 4 mei
Op zaterdag 4 mei vond de jaarlijkse herdenking bij het Nationaal Monument voor de Koopvaardij De Boeg op het Leuvehoofd te Rotterdam plaats. Kransen werden gelegd door burgemeester Aboutaleb namens het gemeentebestuur en door vertegenwoordigers van diverse maritieme organisaties.
Namens de Vereeniging van Oud-Kweekelingen werd een krans gelegd door voorzitter Wil Koper (jvi 1959) en penningmeester David Burggraaff (jvi 1978).
(klik op de afbeeldingen om ze te vergroten)

VOK-verenigingsdassen
Er is weer een nieuwe voorraad fraaie VOK-stropdassen. Deze zijn verkrijgbaar voor slechts € 10,00, exclusief verzendkosten. Voor bestellingen kunt u het contactformulier gebruiken.

Maritiem Portal
Sinds november 2016 is de website van het Maritiem Portal online. Deze website richt zich op het aanbieden van zo veel mogelijk informatie over de maritieme geschiedenis van Nederland. De kern van het Maritiem Portal zal worden gevormd door de vierdelige Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland, waaraan momenteel wordt gewerkt. Het bestaande standaardwerk Maritieme Geschiedenis der Nederlanden, uitgegeven in 1976-1978, is al via het Maritiem Portal te raadplegen.