NIEUWS

Oud-secretaris Co Nelisse overleden
Op 26 maart 2020 is oud-secretaris J.C. (Co) Nelisse (jvi 1956) aan de gevolgen van een verkeersongeval overleden. Co was een markante persoonlijkheid die veel voor de VOK heeft betekend; dit zal nader worden belicht in een te verschijnen In Memoriam.
In verband met de coronamaatregelen heeft de crematie in besloten kring plaatsgevonden.

Recent overleden VOK-leden
J.G.M. Spijker (jvi 1947) op 30 maart
J.C. Nelisse (jvi 1956) op 26 maart
A.J. Gerus (jvi 1966) op 9 maart
L.J. Brinxma (jvi 1956) op 26 februari
G.J. Pool (jvi 1950) op 6 februari

Oproep van de secretaris
Na iedere verzending van het Jaarboekje of van een VOKabulaire ontvangen de penningmeester en de secretaris berichten dat de geadresseerde overleden dan wel verhuisd is. Daarom graag een oproep aan eenieder om ervoor te zorgen dat nabestaanden er attent op zijn ook de VOK in te lichten en om zelf bij verhuizing dit direct door te geven aan de secretaris.
Daarnaast een verzoek aan leden die een overlijdensbericht krijgen van een VOK-lid: geef dit – wellicht ten overvloede – ook even aan de secretaris door.
Op dit moment is het adres van H. Schuitemaker (jvi 1951) onbekend. Wie kent zijn nieuwe adres?

SAIL 2020
Van 12 tot en met 16 augustus vindt de 10e SAIL Amsterdam plaats. Zie voor nadere informatie de website van SAIL 2020.

VOK-verenigingsdassen
Er is weer een nieuwe voorraad fraaie VOK-stropdassen. Deze zijn verkrijgbaar voor slechts € 10,00, exclusief verzendkosten. Voor bestellingen kunt u het contactformulier gebruiken.

Maritiem Portal
Sinds november 2016 is de website van het Maritiem Portal online. Deze website richt zich op het aanbieden van zo veel mogelijk informatie over de maritieme geschiedenis van Nederland. De kern van het Maritiem Portal zal worden gevormd door de vierdelige Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland, waaraan momenteel wordt gewerkt. Het bestaande standaardwerk Maritieme Geschiedenis der Nederlanden, uitgegeven in 1976-1978, is al via het Maritiem Portal te raadplegen.