NIEUWS

Kranslegging 19 december 2020
Helaas haalden de nieuw afgekondigde coronamaatregelen het plan onderuit om met het voltallige bestuur op 19 december aanwezig te zijn bij de kranslegging bij ons monument door de voorzitters van VOK en Vaderlandsch Fonds. Echter: bij tegenwind moet men laveren. En dat hebben secretaris Maarten Zier en ‘huisbloemist’ Rob van den Berg dan ook gedaan. Zij hebben er voor gezorgd dat, ook al kon de reünie geen doorgang vinden, we de tijdens de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde oud-kwekelingen de eer hebben kunnen bewijzen die hun toekomt. De gezamenlijke krans staat er!
(klik op de foto’s om ze te vergroten)

Recent overleden VOK-leden
A.H. van Haaften (jvi 1959) op 14 januari
J.H.T. van Essen (jvi 1948) op 28 december
E. Alting Siberg (jvi 1951) op 10 december
F. van Hintum (jvi 1956) op 8 november (bericht van overlijden op 20 december ontvangen)
A. Jonker (jvi 1944) op 21 juli (bericht van overlijden op 17 december ontvangen)

Oproep van de secretaris
Na iedere verzending van het Jaarboekje of van een VOKabulaire ontvangen de penningmeester en de secretaris berichten dat de geadresseerde overleden dan wel verhuisd is. Daarom graag een oproep aan eenieder om ervoor te zorgen dat nabestaanden er attent op zijn ook de VOK in te lichten en om zelf bij verhuizing dit direct door te geven aan de secretaris.
Daarnaast een verzoek aan leden die een overlijdensbericht krijgen van een VOK-lid: geef dit – wellicht ten overvloede – ook even aan de secretaris door.

VOK-verenigingsdassen
Er is weer een nieuwe voorraad fraaie VOK-stropdassen. Deze zijn verkrijgbaar voor slechts € 10,00, exclusief verzendkosten. Voor bestellingen kunt u het contactformulier gebruiken.

Maritiem Portal
Sinds november 2016 is de website van het Maritiem Portal online. Deze website richt zich op het aanbieden van zo veel mogelijk informatie over de maritieme geschiedenis van Nederland. De kern van het Maritiem Portal zal worden gevormd door de vierdelige Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland, waaraan momenteel wordt gewerkt. Het bestaande standaardwerk Maritieme Geschiedenis der Nederlanden, uitgegeven in 1976-1978, is al via het Maritiem Portal te raadplegen.