FOTO VAN DE MAAND AUGUSTUS

De tegenwoordig beschikbare software waarmee zwart-witfoto’s zo veel mogelijk van hun originele kleuren kunnen worden voorzien biedt ook mogelijkheden om aan beeldmateriaal uit het VOK-archief een nieuwe dimensie – en letterlijk ‘kleur’ – te geven.

Deze maand twee zomerse foto’s ‘aan de waterkant’. De eerste foto is op woensdag 2 juli 1924 gemaakt, zij heeft als bijschrift ‘oudstejaar zwembad Oosterdok’ en toont bijna 50 vrolijk kijkende kwekelingen van het jvi 1922. Op de achtergrond zien we het Marine Etablissement, met links enige markante gebouwtjes. Dit zijn de zogenoemde ‘Vijf Beuken’, destijds sloeploodsen met bijbehorende hellingen. De aan de noordzijde van het Marine Etablissement gelegen loodsen werden in de jaren 1947-1948 samengetrokken en omgebouwd tot werkplaatsen voor de technische opleidingen van de Koninklijke Marine.

De tweede – eveneens ingekleurde – foto is genomen in augustus 1951 en toont het destijds voor de Prins Hendrikkade 159 t/m 190 gelegen ‘stadsstrand’; zie hiervoor ook het kaartje uit 1956, met de Kweekschool rood omcirkeld. Aan de rechterzijde van de foto zien we de Prins Hendrikkade met – nog net zichtbaar – de Kweekschool voor de Zeevaart. Aan de linkerzijde opnieuw het Marine Etablissement, met achteraan het ‘Zeemagazijn’ – nu Het Scheepvaartmuseum – en daarvoor het zogenoemde ‘Paleis’, een complex woonhuizen voor het marinepersoneel. Zowel het aan de Prins Hendrikkade gelegen strand als het ‘Paleis’ moesten in de jaren 60 wijken, respectievelijk voor de bouw van de IJ‑tunnel en voor nieuwbouw op het Marineterrein.

Originele foto: Ben van Meerendonk, Algemeen Hollands Fotopersbureau