VOK-fondsen

Bij de VOK zijn enkele fondsen in het leven geroepen. Deze fondsen maken het mogelijk activiteiten te realiseren dan wel te ondersteunen die niet kunnen worden bekostigd uit de reguliere contributie-bijdragen. Het beleid met betrekking tot de verschillende fondsen treft u aan in VOK–beleidsplan 2007 -2017.

1.  Evenementenfonds
 
Dit fonds ondersteunt reünies en afzonderlijke evenementen die een bijdrage leveren aan de realisatie van de doelstellingen van de VOK. Bij de viering van het 95-jarig bestaan in 2012 en het 100-jarig bestaan van de VOK in 2017 zal een beroep worden gedaan op het Evenementenfonds.
 

vok-voorjaarsevenement 2009 005.JPG

 

vok-voorjaarsevenement 2009 013.JPG

 

vok-voorjaarsevenement 2009 022.JPG
 
2.  Het Kaatjefonds
De sloep Kaatje is eigendom van de vereniging en in bruikleen gegeven aan de Roeiploeg. De VOK is verantwoordelijk voor de vervangingsinvesteringen. Het Fonds is in het leven geroepen ter financiëring van een dergelijke investering. Jaarlijks wordt bezien of een bijdrage uit de algemene middelen in de begroting wordt opgenomen. Hiervoor is de instemming van de ALV vereist. broer Take2016broer Take.jpg
 
3.  Het Leden voor het Leven Fonds
 
Afbeelding 574.png
Uit dit Fonds worden jaarlijks de contributies voldaan voor de Leden voor het Leven. De middelen zijn in het verleden opgebracht door de eenmalige bijdrage die bij aanmelding als Lid voor het Leven was verschuldigd. Het fonds deelt proportioneel mee in de vruchten die worden behaald op het VOK vermogen.
 
Voor nadere informatie over deze fondsen kunt u terecht bij de  penningmeester.
 
(naar boven)